TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP

Học xong bài này HS cần phải trung thực trong học tập, biết được giá trị của sự trung thực. -Biết trung thực trong học tập, đồng tình ủng hộ những hành vi trong trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập. | TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP I. Mục tiêu -Học xong bài này HS cần phải trung thực trong học tập biết được giá trị của sự trung thực. -Biết trung thực trong học tập đồng tình ủng hộ những hành vi trong trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập. II. ĐỒ dùng dạy hoc -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện tấm gương về trung thực trong học tập. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC GV kiểm tra các phần chuấn bị của HS. 3. Bài mới thiệu bài Trung thực trong học -HS chuẩn bị. -HS nghe. tập. dung Hoạt động 1 Xử lý tình huống -HS xem tranh trong SGK. -HS đọc nội dung tình huống Long mải chơi quên sưu tầm tranh cho bài -GV tóm tắt mấy cách giải quyết học. Long có những cách giải quyết chính. a .Mượn tranh của bạn để đưa cô xem. b .Nói dối cô là đã sưu tầm và bỏ quên ở nhà. c .Nhận lỗi và hứa với cô là sẽ sưu như thế nào tầm và nộp sau. -HS liệt kê các cách giải quyết của bạn GV hỏi Long. Nếu em là Long em sẽ chọn cách giải -HS giơ tay chọn các cách. quyết nào -HS thảo luận nhóm. -GV căn cứ vào số HS giơ tay để chia lớp thành nhóm thảo luận. Tại sao chọn cách giải quyết đó -GVkết luận Cách nhận lôi và hứa với cô là sẽ sưu tầm và nộp sau là phù hợp nhất thể hiện tính trung thực trong học tập. -3 HS đọc ghi nhớ ở SGK trang 3. Hoat đông 2 Hoạt động cá nhân Bài tập 1- SGK trang 4 -HS phát biểu trình bày ý kiến chất -GV nêu yêu cầu bài tập. Việc làm nào thể hiện tính trung thực trong học tập a .Nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. b .Trao đoi với bạn khi học nhóm. c .Không làm bài mượn vở bạn chép. d .Không chép bài của bạn trong giờ kiểm tra. e .Giấu điểm kém chỉ báo điểm tốt với bố mẹ. vấn lẫn nhau. g .Góp ý cho bạn khi bạn thiếu trung thực trong học tập. -GV kết luận Việc b d g là trung thực trong học -HS lắng nghe. tập. -HS lựa chọn theo 3 thái độ tán thành Việc a c e là thiếu trung thực trong phân vân không tán thành. học tập -HS thảo luận nhóm về sự lựa chọn của Hoat đông 3 Thảo luận nhóm Bài tập .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    37    0    05-08-2021