TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I

Giúp học sinh nhớ lại một số kiến thức đã học. Biết vận dụng các hành vi vào cuộc sống thực tế. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hệ thống câu hỏi ôn tập. Một số tình huống cho học sinh thực hành xử lí tình huống. | THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU Giúp học sinh nhớ lại một số kiến thức đã học. Biết vận dụng các hành vi vào cuộc sống thực tế. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Hệ thống câu hỏi ôn tập. Một số tình huống cho học sinh thực hành xử lí tình huống. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ôn định 2. Kiểm tra bài cũ. Tại sao ta phải biết quí trọng thời giờ Hãy nêu câu tục ngữ nói về việc tiết kiệm thời giờ - Gv nhận xét ghi điểm 3. Bài mới Giới thiệu bài Để giúp các em nhớ lại những kiến thức đã học. Hôm nay cô và các em cùng đi vào bài Kĩ năng thực hành giữa - Hát - Bài Tiết kiệm thời giờ Tiết 2 Vì thời giờ có hiệu quả. Thời giờ là vàng ngọc. Thời giờ thấm thoát không chờ đợi ai. học kì ĩ - Gv ghi tựa bài. Hướng dẫn Ôn tập những kiến thức đã học. Hãy nêu các bài đạo đức đã học. Tại sao ta phải trung thực trong học tập Nêu một số hành vi biểu hiện tính trung thực trong học tập Khi gặp khó khăn trong học tập ta phải làm gì Vượt khó trong học tập giứp ta điều gì Trong đời sống hàng ngày và trong học tập trẻ em có được quyền gì - Hs nhắc lại tựa bài Đó là trung thực trong học tập vượt khó trong học tập biết bày tỏ ý kiến tiết kiệm tiền của tiết kiệm thời giờ. Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. Không nói dối không quay cóp không chép bài của bạn không nhắc bài cho bạn trong giờ kiểm tra. Phải tìm cách khắc phục hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác nhưng không dựa dẫm vào người khác. Giúp ta tự tin hơn trong học tập và được mọi người yêu quý. Mỗi trẻ em có quyền mong muốn có ý kiến riêng về những việc có liên quan đến trẻ em. Cần có thái độ rõ ràng lễ độ và tôn Ta cần bày tỏ ý kiến với thái độ như thế trọng ý kiến của người khác. nào Vì tiền bạc của cải là mồ hôi công sức của bao người lao động. Tại sao ta phải quý trọng tiền của Ơ đây một hạt cơm rơi. Ngoài kia bao giọt mồ hôi xuống đồng. Nêu câu tục ngữ nói về việc tiết kiệm tiền Vì thời giờ là thứ quý nhất khi nó trôi của đi thì không bao giờ trở lại. Giúp ta tiết kiệm được công sức tiền