TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN

Học xong bài này, HS nhận thức được các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường, đồng thời biết tôn trọng ý kiến của người khác. | BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN I. Mục tiêu - Học xong bài này HS nhận thức được các em có quyền có ý kiến có quyền trình bày ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình nhà trường đồng thời biết tôn trọng ý kiến của người khác. II. Đồ dùng dạy hoc - SGK Đạo đức lớp 4 - Một vài bức tranh hoặc đồ vật dùng cho hoạt động khởi động. - Mỗi HS chuấn bị 3 tấm bìa nhỏ màu đỏ xanh và trắng. - Một số đồ dùng để hóa trang diễn tiểu phàm. III. Hoạt đông trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định lớp 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra Nhắc lại phần ghi nhớ bài Vượt khó -Một số HS thực hiện yêu cầu. trong học tập . Giải quyết tình huống bài tập 4. SGK 7 Nhà Nam rất nghèo bố Nam bị tai nạn nằm điều trị ở bệnh viện. Chúng ta làm gì để giúp Nam tiếp tục học tập Nếu em là bạn của Nam em sẽ làm gì Vì sao mới a. Giới thiệu bài Biết bày tỏ ý kiến. b. Nội dung Khởi động Trò chơi Diên ta -GV nêu cách chơi GV chia HS thành 4- 6 nhóm và giao cho mỗi nhóm 1 đồ vật hoặc 1 bức tranh. Mỗi nhóm ngồi thành 1 vòng tròn và lần lượt từng người trong nhóm vừa cầm đồ vật hoặc bức tranh quan sát vừa nêu nhận xát của mình về đồ vật bức tranh đó. -GVkết luận -HS nhận xét . -HS nhắc lại. -HS thảo luận Ý kiến của cả nhóm về đồ vật bức tranh có giống nhau không Môi người có thể có ý kiến nhận xét khác nhau về cùng một sự vật. Hoạt động 1 Thảo luận nhóm Câu 1 -HS thảo luận nhóm. -Đại diện từng nhóm trình bày. 2- SGK 9 -Các nhóm khác nhận xét bổ sung. -GV chia HS thành 4 nhóm và giao ị Nhóm 1 Em sẽ làm gì nếu em được nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về phân công làm 1 việc không phù hợp một tình huống ở câu 1. với khả năng -GV nêu yêu cầu câu 2 Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em đến lớp em ị Nhóm 2 Em sẽ làm gì khi bị cô giáo hiểu lầm và phê bình ịNhóm 3 Em sẽ làm gì khi em muốn chủ nhật này được bố mẹ cho đi chơi ịNhóm 4 Em sẽ làm gì khi muốn được tham