TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - TIẾT KIỆM TIỀN CỦA

Học xong bài này, HS có khả năng nhận thức được: Cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào? Vì sao cần tiết kiệm tiền của? -HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi trong sinh hoạt hằng ngày. -Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; Không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của. | TIẾT KIỆM TIỀN CỦA I. Mục tiêu -Học xong bài này HS có khả năng nhận thức được Cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào Vì sao cần tiết kiệm tiền của -HS biết tiết kiệm giữ gìn sách vở đồ dùng đồ chơi . trong sinh hoạt hằng ngày. -Biết đồng tình ủng hộ những hành vi việc làm tiết kiệm Không đồng tình với những hành vi việc làm lãng phí tiền của. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4 -Đồ dùng để chơi đóng vai -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh đỏ trắng. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra -4 HS thực hiện yêu cầu. Nêu phần ghi nhớ của bài Biết bày tỏ ý kiến Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến bản thân em -GV ghi điểm. mới @ Giới thiệu bài Tiết kiệm tiền của @ Nội dung Hoạt động 1 Thảo luận nhóm các thông tin trang 11- SGK -GV chia lớp thành 6 nhóm yêu cầu các nhóm đọc và thảo luận các thông tin trong SGK 11 Ớ Việt Nam hiện nay nhiều cơ quan có biển thông báo Ra khỏi phòng nhớ tắt điện . Người Đức có thói quen bao giờ cũng ăn hết không để thừa thức ăn. Người Nhật có thói quen chi tiêu rất tiết -HS khác nhận xét. -Các nhóm thảo luận. -Đại diện từng nhóm trình bày. kiệm trong sinh hoạt hằng ngày. Qua xem tranh và đọc các thông tin trên theo em cần phải tiết kiệm những gì Em hãy nêu nội dung cần phải tiết kiệm của công. -GVkết luận Tiết kiệm là một thói quen tốt là biểu hiện của con người văn minh xã hội văn minh. Hoạt động 2 Bày tỏ ý kiến thái độ Bài tập 1- SGK 12 -GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 1. Em hãy cùng các bạn trao đổi bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây Tán thành phân vân hoặc không tán thanh . ô Tiết kiệm tiền của là keo kiệt bủn xỉn. ÔTiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn. ô Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền của một cách hợp lí có hiệu quả. ÔTiết kiệm tiền của vừa ích nước vừa lợi nhà. -HS bày tỏ thái độ đánh giá theo các phiếu màu theo quy ước . Màu đỏ Biểu lộ thái độ tán thành. Màu xanh Biểu lộ thái độ phản đối. Màu trắng Biểu .