TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

Học xong bài này, HS có khả năng nhận thức được: -Mỗi người điều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có quyết tâm và vượt qua khó khăn. -Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập. -Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. -Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. . | Bi 2 VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng nhận thức được -Mỗi người điều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có quyết tâm và vượt qua khó khăn. -Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập. -Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. -Biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các mẫu chuyện tấm gương vượt khó trong học tập. động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra -HS đọc bài và trả lời câu hỏi. Nêu phần ghi nhớ của bài Trung -HS khác nhận xét bổ sung. thực trong học tập . Kể một mấu chuyện tấm gương về trung thực trong học tập. -GV nhận xét ghi điểm. mới thiệu bài Vượt khó trong học -HS nhắc lại. tập dung Hoạt động 1 Kể chuyện một học sinh nghèo vượt khó. -HS lắng nghe. -GV giới thiệu Trong cuộc sống thường xảy ra những rủi ro chúng ta cũng có thể rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có thể làm gì để vượt lên số phận Truyện Một học sinh nghèo vượt khó trong SGK kể về trường hợp bạn Thảo. Chúng ta hãy cùng nhau xem bạn Thảo -Cả lớp HS tóm tắt lại câu gặp những khó khăn gì và đã vượt qua chuyện. như thế nào -GV kể chuyện. Hoạt động 2 Thảo luận nhóm Câu 1 -Các nhóm thảo luận. Đại diện các và 2- SGK trang 6 nhóm trình bày ý kiến. -GV chia lớp thành 2 nhóm. -Cả lớp chất vấn trao đổi bổ sung. ịNhóm 1 Thảo đã gặp khó khăn gì trong học tập và trong cuộc sống hằng ngày ịNhóm 2 Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy bằng cách nào Thảo vẫn học tốt -GV ghi tóm tắt các ý trên bảng. -GV kết luận Bạn Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và trong cuộc sống song Thảo đã biết cách khắc phục vượt qua vượt lên học giỏi. -HS thảo luận theo nhóm đôi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó -Đại diện từng nhóm trình bày cách của bạn. giải quyết. Hoạt động 3 Thảo luận theo nhóm đôi -HS cả lớp trao .