TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO

HS có khả năng: -Hiểu: +Thế nào là hoạt động nhân đạo. +Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. -Biết thông cảm với những người gặp khó khăn hoạn nạn- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng. dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh, đỏ, trắng. -Phiếu điều tra (theo mẫu bài tập 5) . | TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO I. Mục tiêu Học xong bài này HS có khả năng -Hiểu Thế nào là hoạt động nhân đạo. Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. -Biết thông cảm với những người gặp khó khăn hoạn nạn- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp ở trường ở địa phương phù hợp với khả năng. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh đỏ trắng. -Phiếu điều tra theo mẫu bài tập 5 III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra -4 HS thực hiện yêu cầu. Nhắc lại ghi nhớ của bài Giữ gìn các công trình công công Nêu các tấm gương các mẫu chuyện nói về việc giữ gìn bảo vệ các công trình công cộng. -GV nhận xét. mới a. Giới thiệu bài Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo b. Nội dung yHoạt động 1 Trao đổi thông tin Thảo luận nhóm thông tin- SGK 37- 38 Em suy nghĩ gì về những khó khăn thiệt hại mà các nạn nhân đã phải chịu đựng do thiên tai chiến tranh gây ra Em có thể làm gì để giúp đỡ họ -GV kết luận Trẻ em và nhân dân các vùng bị thiên tai lũ lụt và chiến tranh đã phải chịu nhiều khó khăn thiệt thòi. Chúng ta cần cảm thông chia sẻ với họ quyên góp tiền của để giúp đỡ họ. Đó là một -HS khác nhận xét bổ sung. -Các nhóm HS thảo luận. -Đại diện các nhóm trình bày Cả lớp trao đổi tranh luận. -HS nêu các biện pháp giúp đỡ. -HS lắng nghe. hoạt động nhân đạo. Hoạt động 2 Bày tỏ ý kiến Làm việc theo nhóm đôi Bài tập 1- SGK 38 -GV giao cho từng nhóm HS thảo luận bài tập 1. Trong những việc làm sau đây việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo Vì sao a. Sơn đã không mua truyện để dành tiền giúp đỡ các bạn HS các tỉnh đang bị thiên tai. b. Trong buổi lễ quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bị lũ lụt Lương xin Tuấn nhường cho một số sách vở để đóng góp lấy thành tích. c. Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó. -GV kết luận Việc làm .