TAILIEUCHUNG - Bài giảng đạo đức lớp 4 - TIẾT KIỆM THỜI GIỜ

Học xong bài này, HS có khả năng hiểu được: +Thời giờ là cái quý nhất, cần phải tiết kiệm. +Cách tiết kiệm thời giờ. -Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm. dùng dạy học: -SGK Đạo đức 4. -Các câu truyện, tấm gương về tiết kiệm thời giờ. -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu: xanh, đỏ và trắng. | TIẾT KIỆM THỜI GIỜ I. Mục tiêu -Học xong bài này HS có khả năng hiểu được Thời giờ là cái quý nhất cần phải tiết kiệm. Cách tiết kiệm thời giờ. -Biết quý trọng và sử dụng thời giờ một cách tiết kiệm. II. Đồ dùng dạy học -SGK Đạo đức 4. -Các câu truyện tấm gương về tiết kiệm thời giờ. -Mỗi HS có 3 tấm bìa màu xanh đỏ và trắng. III. Hoạt động trên lớp Tiết 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ôn định Cho HS hát. 2. KTBC -GV nêu yêu cầu kiểm tra Nêu phần ghi nhớ của bài Tiết kiệm tiền của . -Yêu cầu Hs liên hệ thực tế Nêu những -Cả lớp hát. -3 HS thực hiện. -HS nhận xét bổ sung. việc cần làm để tiết kiệm cho gia đình. -5 em -GV ghi điểm. mới a. Giới thiệu bài Tiết kiệm thời giờ b. Nội dung Hoạt động 1 Kể chuyện Một phút - trong SGK 14-15 -GV kể chuyện kết hợp với việc đóng vai minh họa của một số HS. -HS lắng nghe và xem bạn đóng vai. -GV cho HS thảo luận theo 3 câu hỏi -HS thảo luận. trong SGK 15. Mi-chi-a có thói quen sử dụng thời giờ như thế nào Chuyện gì đã xảy ra với Mi-chi-a trong cuộc thi trượt tuyết Sau chuyện đó Mi-chi-a đã hiểu ra -Đại diện lớp trả lời. điều gì -GVkết luận Môi phút điều đáng quý. Chúng ta phải tiết kiệm thời giờ. -Các nhóm nhận xét bổ sung. Hoat động 2 Tìm hiểu cách xử lí tình huống. Thảo luận nhóm Bài tập 2-SGK 16 -GV chia 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận về một tình huống. Nhóm 1 2 Điều gì sẽ xảy ra nếu HS đến phòng thi bị muộn. Nhóm 3 4 Nếu hành khách đến muộn giờ tàu máy bay thì điều gì sẽ xảy ra Nhóm 5 6 Điều gì sẽ xảy ra nếu người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu chậm -GV kết luận HS đến phòng thi muộn có thể không được vào thi hoặc ảnh hưởng xấu đến kết quả bài thi. Hành khách đến muộn có thể bị nhỡ -Cả lớp trao đổi thảo luận và giải thích. HS đến phòng thi muộn có thể không được vào thi hoặc ảnh hưởng xấu đến kết quả bài thi. Hành khách đến muộn có thể bị nhỡ tàu nhỡ máy bay. Người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu chậm có thể bị nguy hiểm đến tính .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG