TAILIEUCHUNG - DN tư nhân và những vấn đề thường gặp

Ông Ngô Xuân Bình là cán bộ đầu tư cao cấp của Mekong Capital - Công ty quản lý Quỹ DN Mekong với số vốn là 18,5 triệu USD, chuyên đầu tư vào những DN tư nhân ở Việt Nam. Với cương vị này, ông có trách nhiệm đánh giá các cơ hội đầu tư cũng như cung cấp tư vấn hỗ trợ cho những DN mà Quỹ DN Mekong đã đầu tư. Sau đây là những nhận xét của ông Bình về một số vấn đề phổ biến trong hoạt động của các DN tư nhân trong nước | DN tư nhân và những vấn đề thường gặp Ông Ngô Xuân Bình là cán bộ đầu tư cao cấp của Mekong Capital - Công ty quản lý Quỹ DN Mekong với số vốn là 18 5 triệu USD chuyên đầu tư vào những DN tư nhân ở Việt Nam. Với cương vị này ông có trách nhiệm đánh giá các cơ hội đầu tư cũng như cung cấp tư vấn hỗ trợ cho những DN mà Quỹ DN Mekong đã đầu tư. Sau đây là những nhận xét của ông Bình về một số vấn đề phổ biến trong hoạt động của các DN tư nhân trong nước. Việt Nam đang hòa nhập nền kinh tế chung trong khu vực và thế giới thông qua AFTA và những hiệp định thương mại khác. Với quy mô nhỏ và tính chất kinh doanh sản xuất theo vụ việc các DN tư nhân Việt Nam có một số đặc thù riêng và thường hay gặp phải một số vấn đề sau Thứ nhất khâu xử lý thông tin nội bộ rất kém. Ví dụ công nhân thường không tuân thủ theo các qui trình sản xuất chuẩn dẫn đến tỉ lệ sản phẩm hư hao rất cao ở nhiều phân xưởng. éiều này làm cho giá thành sản phẩm cao và khiến khách hàng không hài lòng. Nguyên nhân chính ở đây là do hệ thống thông tin về qui trình và đặc tính của sản phẩm không hoàn chỉnh cũng như trách nhiệm công việc không được phân công rõ ràng. Ngoài ra phần lớn DN tư nhân không coi trọng việc thu thập thông tin thị trường và dường như không có đủ nguồn lực và kỹ nàng để thực hiện việc nghiên cứu thị trường một cách hiệu quả. Nhiều công ty thậm chí không dành ra nguồn lực cần thiết để tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng hoặc theo dõi đối thủ cạnh tranh. Thứ hai trong khi các công ty nước ngoài dành rất nhiều thời gian và công sức để phát triển kế hoạch chiến lược nhằm xác định các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu dài hạn thì các công ty trong nước thường không chú ý hoặc thiếu các kỹ nàng cần thiết để phát triển các kế hoạch chiến lược. Vì thiếu kế hoạch chiến lược nên các doanh nhân trong nước hoặc quá lạc quan về kế hoạch phát triển hoặc đánh giá thấp các rủi ro và trở ngại liên quan. Thứ ba DN tư nhân trong nước thông thường chỉ sử dụng hệ thống tài chính kế toán cho mục đích