TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Học Hát Bài: Chú Voi Con Ở Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên)

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Phạm Tuyên viết. | Tiet 26 Hoc Hat Bai Chu Voi Con Ö Ban Don Nhac va lai Pham Tuyen I Muc tieu - Hat thuoc lai ca va düng giai dieu cua bdi hat. - Biet hat ket hap vo tay theo nhip vd tiet tau cua bai hat hat deu giong to ro lai bdi hat. - Biet bdi hat ndy Id bdi hat do nhac si Pham Tuyen viet. II Chuan bi cua giao vien - Nhac cu dem. - Bang nghe mau. - Hat chuän xac bdi hat. III Hoat dong day hoc chu yeu - On dinh to chuc lap nhac hoc sinh süa tu the ngöi ngay ngdn. - Kiem tra bdi cu Goi 2 den 3 em hat lai bai hat da hoc. - Bdi mai Hoat Dong Cua Giao Vien HD Cua Hoc Sinh Hoat dong 1 Day hat bdi Chu Voi Con ÖBan Don - Giới thiệu bài hát tác giả. - GVcho học sinh nghe bài hát mâu. - HS lắng nghe. - Hướng dân học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát - HS nghe mâu. - HS thực hiện. - Tập hát từng câu môi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. - HS thực hiện. Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét Hát theo dãy - Giáo viên nhận xét Hát cá nhân. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS nhận xét. điệu của bài hát Hoạt động 2 Hát kết hợp vận động phụ hoạ - HS chú ý. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo nhịp của bài Jlhịp V V V V 2 h S 7 ĩ - HS thực hiện. - 4 1 a a 5 A A A A A Chú voi con ở bản đôn chưa có - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do ai - HS thực hiện. viết - HS trả lời. Bài Chú Voi Con Ỏ Bản Đôn. - HS nhận xét Nhạc sĩ Phạm - Giáo viên nhận xét Tuyên. - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát - HS nhận xét Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần - HS thực hiện chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã