TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Em Yêu Hoà Bình (Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn) i

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết. - Ôn lại các vị trí các nốt nhạc, và tiết tấu. | Tiết 3 Ôn Tập Bài Hát Em Yêu Hoà Bình Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn Bài Tập Cao Độ Và Tiết Tấu I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết. - Ôn lại các vị trí các nốt nhạc và tiết tấu. II Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Em Yêu Hoà Bình - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Lời của bài hát - HS trả lời do ai viết Bài Em Yêu Hoà - Cho học sinh tự nhận xét Bình Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 Tập cao độ và tiết tấu - Giáo viên kẻ khuông nhạc và ghi các nốt nhạc từ Đô1 đến - HS chú ý. Đô2 lên bảng. - Hôi học sinh tên của các nốt nhạc được viết trên bảng. - HS trả lời. - Luyện Tiết tấu giaó viên viết tiết tấu lên bảng - Hôi học sinh đoạn tiết tấu có âm hình và ký hiệu gì - Luyện cao độ và tiết tấu - HS trả lời. - Giáo viên đàn giai điệu từ 3 đến 5 âm yêu cầu học sinh - HS thực hiện. nghe và đọc hoà theo tiếng đàn. - Cho học sinh xung phong đọc lại. - HS thực hiện. Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết - HS thực hiện. thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện. nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS chú ý. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi .