TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc

Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. | Tiết 1 Ôn Tập - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc I Mục tiêu - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập ba bài hát đã học Quốc Ca Việt Nam. Bài Ca Đi Học. Cùng Múa Hát Dưới Trăng. -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào - Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai Hoạt động 2 Ôn tập các ký hiệu ghi nhạc. - Giáo viên ghi các nốt nhạc Đô Rê Mi Fa Sol La Si lên - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS trả lời. Nghiêm trang. Không nô đùa. - HS trả lời. Văn cao Phan Trần Bảng Hoàng Lân. bảng và hôi học sinh tên của các nốt nhạc trên khuông nhạc. - Giáo viên ghi các âm hình nốt Tròn Trắng Đen Móc đơn Móc đôi hôi học sinh tên của các âm hình nốt. - HS trả lời. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - giáo viên nhận xét. - Giáo viên cho học sinh tập kẻ khuông nhạc và nốt nhạc vào - HS trả lời. vở. Cũng cố dặn dò - HS nhận xét - Cho học sinh hát lại bài hát Bài Ca Đi Học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. - HS ghi .

TÀI LIỆU HOT