TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc

Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. | Tiết 1 Ôn Tập - Ba Bài Hát Đã Học - Ký Hiệu Ghi Nhạc I Mục tiêu - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập ba bài hát đã học Quốc Ca Việt Nam. Bài Ca Đi Học. Cùng Múa Hát Dưới Trăng. -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào - Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai Hoạt động 2 Ôn tập các ký hiệu ghi nhạc. - Giáo viên ghi các nốt nhạc Đô Rê Mi Fa Sol La Si lên - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS trả lời. Nghiêm trang. Không nô đùa. - HS trả lời. Văn cao Phan Trần Bảng Hoàng Lân. bảng và hôi học sinh tên của các nốt nhạc trên khuông nhạc. - Giáo viên ghi các âm hình nốt Tròn Trắng Đen Móc đơn Móc đôi hôi học sinh tên của các âm hình nốt. - HS trả lời. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - giáo viên nhận xét. - Giáo viên cho học sinh tập kẻ khuông nhạc và nốt nhạc vào - HS trả lời. vở. Cũng cố dặn dò - HS nhận xét - Cho học sinh hát lại bài hát Bài Ca Đi Học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. - HS ghi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.