TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Bài Hát: Bạn Ơi Lắng Nghe

Tham khảo tài liệu 'giáo án âm nhạc lớp 4 - ôn tập bài hát: bạn ơi lắng nghe', tài liệu phổ thông, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiết 5 Ôn Tập Bài Hát Bạn Ơi Lắng Nghe Dân ca Bana- Lời Tô Ngọc Thanh Giới Thiệu Âm Hình Nốt Trắng - Bài Tập Tiết Tấu I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước viết. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập bài hát Bạn Ơi Lắng Nghe - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều - HS thực hiện. hình thức. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét - HS chú ý. - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Dân ca Dân - HS trả lời Tộc Nào Lời của bài hát do ai viết Bài Bạn Ơi Lắng Nghe. Dân ca Thái. Nhạc sĩ Tô Ngọc Thanh. - Cho học sinh tự nhận xét - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. Hoạt động 2 Bài Tập Tiết Tấu. - Bài Tập 1 - Giáo viên viết bài tập lên bảng. - HS quan sát. - Giáo viên hỏi học sinh bài tập có những âm hình nốt gì - HS trả lời - Giáo viên gõ mâu quy ước với học sinh và yêu cầu học sinh gõ lại kết hợp đọc âm hình nốt. - HS thực hiện - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - HS nhận xét. - Bài Tập 2 - Giáo viên viết bài tập lên bảng Q 1 z g j 1 - HS quan sát 04 ể ể ể 9 9 9 9 á ó - Giáo viên hỏi học sinh bài tập có những âm hình nốt gì - Giáo viên gõ mâu quy ước với học sinh và yêu cầu học sinh - HS trả lời gõ lại kết hợp đọc âm hình nốt. - Giáo viên nhận xét - HS thực hiện Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện nhở những em hát chưa

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    16    0    26-01-2021
26    11    0    26-01-2021