TAILIEUCHUNG - Giáo án Âm nhạc lớp 4 - Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 1 (Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn)

Học sinh bước đầu làm quen với phân môn tập đọc nhạc. - Đọc đúng giai điệu và ghép được lời bài TĐN số 1. - Nhận biết được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. | Tiết 6 Tập Đọc Nhạc TĐN Số 1 Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn Giới Thiệu Một Vài Nhạc Cụ Dân Tộc I Mục tiêu - Học sinh bước đầu làm quen với phân môn tập đọc nhạc. - Đọc đúng giai điệu và ghép được lời bài TĐN số 1. - Nhận biết được hình dáng các loại nhạc cụ dân tộc. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 TĐNSố 1 Son Lá Son - Giới thiệu bài TĐN Số 1. - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - Tập tiết tấu Giáo viên ghi mâu tiết tấu lên bảng ft 1 - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện - HS theo dõi y T. 9 9 O 9 9 í í - Giáo viên gõ mâu và yêu cầu học sinh gõ lại. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - Tap đọc nhạc Giáo viên đàn mâu giai điệu cả bài. - Giáo viên đọc mâu từng câu một và cho học sinh đọc lại môi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và ghép lời bài TĐN Số 1. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - Giáo viên nhận xét. Hoạt động 2 Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc. - Giáo viên giới thiệu tranh ảnh của bốn loại nhạc cụ như Đàn Nhị Đàn Tranh Đàn Tứ Đàn Tì Bà - Giáo viên miêu tả về đặc điểm và cách diễn tấu của các nhạc cụ nói trên. - Giáo viên cho học sinh nghe âm thanh thanh của từng nhạc - HS lắng nghe cụ và dướng dân cho học sinh cách nhận biết từng nhạc cụ. - Giáo viên cho học sinh chỉ và đọc tên lại các nhạc cụ vừa - HS chú ý nhận biết. được học. - Giáo viên cho học sinh nhận xét. - HS thực hiện - Giáo viên nhận xét. Cũng cố dặn dò - HS nhận xét. - Cho học sinh đọc lại bài TĐN vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện.