TAILIEUCHUNG - 10 bước tiến thành công cho doanh nghiệp nhỏ

Dù sao thì những bước này không dễ dàng và đơn giản. Mỗi bước đòi hỏi sự nỗ lực lớn và việc làm hiệu quả, tương tự như khi ta chơi trò chơi điện tử ta phải làm chủ được mỗi vòng trước khi chuyển sang vòng kế tiếp. | 10 bước tiến thành công cho doanh nghiệp nhỏ Dù sao thì những bước này không dễ dàng và đơn giản. Mỗi bước đòi hỏi sự nỗ lực lớn và việc làm hiệu quả tương tự như khi ta chơi trò chơi điện tử ta phải làm chủ được mỗi vòng trước khi chuyển sang vòng kế tiếp. 1. Trình bày mục đích cá nhân và cty Những DN mới thành công đòi hỏi phải hiểu mình đang làm gì và tận dụng cơ hội tốt. Triển khai và trình bày mục tiêu của kế hoạch rõ ràng nó giống như bản đồ chỉ đường. Nó đưa ra việc định hướng và giúp đạt đến điểm đến cho DN với sự cố gắng chi phí và thời gian tối thiểu. 2. Xác định phân khúc thị trường chính yếu Cơ nghiệp kinh doanh bắt đầu bằng việc nghe ngóng thị trường. Trước hết phải xác định nhu cầu của người tiêu dùng trước khi phát triển sản phẩm để thoả mãn nhu cầu đó. Không có khách hàng hỗ trợ bạn không mong gì có thể bước xa thêm. Bạn có một sản phẩm hấp dẫn nhất mà người ta nghĩ rằng nó là cái đáng quan tâm và chưa từng thấy trong thập niên này nhưng nếu bạn chỉ bán được cho một nhúm người thì bạn có lẽ bị thất bại. Để xác định nhu cầu cho sản phẩm bạn phải kiểm nghiệm thị trường bằng việc nghiên cứu thị trường. 3. Phát triển kế hoạch tiếp thị Mục đích của kế hoạch tiếp thị là mô tả việc tạo và giữ khách hàng để có lợi nhuận như thế nào. Cần phải xác định rõ bạn bán cho ai thâm nhập thị trường như thế nào tại sao sẽ thành công với một chiến dịch bán hàng và cuối cùng là bạn sẽ bán được bao nhiêu hàng năm trong 5 năm tiếp theo. Kế hoạch tiếp thị cuối cùng là sự hợp nhất toàn bộ kế hoạch kinh doanh nhưng nó phải được hoàn thành trước tiên. 4. Lập dự thảo kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh phản ánh lợi thế cạnh tranh trong môi trường nhất định. Nó phác thảo phương hướng đế điều hành cty phân tích mặt mạnh yếu và cốt lõi mà từ đó kế hoạch kinh doanh chính thức sẽ phát triển sau đó. Điều đó giúp bạn tìm ra những người chủ chốt mà bạn cần và cũng giúp cho việc bắt đầu phát triển kế hoạch tài chính. 5. Xác dịnh tài chính cần thiết Khi sơ thảo kế hoạch kinh doanh .