TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - VẼ HÌNH VUÔNG

HS biết cách sử dụng công cụ để vẽ hình vuông rỗng và hình vuông đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích, rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cẩn thận, kiên trì. | VẼ HÌNH VUÔNG I- Mục đích yêu cầu -HS biết cách sử dụng công cụ để vẽ hình vuông rỗng và hình vuông đặc. -Rèn cho HS các thao tác kích rê và nhả chuột. -GD cho HS tính cấn thận kiên trì. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút Nêu các thao tác vẽ hình chữ nhật. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn cách vẽ hình vuông rỗng. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên -Chọn công cụ vẽ hộp rỗng góc vuông Box hoặc công cụ vẽ hộp rỗng góc tròn Rounded Box . -Kích chọn màu vẽ trên bảng màu. -Kích chọn nét vẽ trong hộp chọn nét vẽ. máy GV giúp đỡ HS yếu -GV hớng dẫn cách vẽ hình vuông đặc. -GV làm mẫu cho HS quan sát. -Cho HS thực hành trên máy GV giúp đỡ HS yếu. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình vuông sao cho nó có dạng dấu cộng. -Giữ Shift giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả nút chuột trớc và thả tay giữ phím Shift sau. -Chọn công cụ vẽ hộp đặc góc vuông Filled Box hoặc công cụ vẽ hộp đặc góc tròn Filled Rounded Box . -Kích chọn màu tô trong lòng hình vuông đặc trên bảng màu. -Đa trỏ chuột vào phần diện tích vẽ và đặt tại vị trí bắt đầu vẽ hình vuông sao cho nó có dạng dâú cộng. -Giữ Shift giữ nút trái và rê theo hớng em chọn không rê theo hớng nằm ngang hoặc thẳng đứng tới khi vừa ý thì nhả nút chuột trớc và thả tay giữ phím Shift sau 3-Củng cố - dặn dò 2 phút -GV gọi HS nhắc lại cách vẽ hình vuông. -Hớng dẫn HS về thực .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG