TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Bài Hát Tự Chọn Bài: Em Hát Gọi Mặt Trời

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng nhịp bài hát. - Biết bài hát này là bài của nhạc sĩ Nguyễn Thuý Liễu. | Tiết 15 Bài Hát Tự Chọn Bài Em Hát Gọi Mặt Trời Nhạc và lời Nguyễn Thuý Liễu I Mục tiêu - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng nhịp bài hát. - Biết bài hát này là bài của nhạc sĩ Nguyên Thuý Liêu. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Dạy hát bài Em Hát Gọi Mặt Trời - Giới th - GVcho - Hướng - Tập há lần để h - Sau kỉ nhiều lầ - Cho họ - Giáo v - Giáo v điệu của Hoạt - Yêu cá bài iệu bài hát tác giả. học sinh nghe bài hát mâu. dân học sinh tập đọc lời ca theo tiết ít từng câu môi câu cho học sinh há ọc sinh thuộc lời ca và giai điệu của b ù tập xong giáo viên cho học sinh n dưới nhiều hình thức. c sinh tự nhận xét iên nhận xét lên sửa cho học sinh hát chuẩn xác bài hát lộng 2 Hát kết hợp vận động phụ ho u học sinh hát bài hát kết hợp vô tay V V tấu của bài hát t lại từ 2 đến 3 ài hát hát lại bài hát lời ca và giai ạ ự theo nhịp của ỉ V - HS lắng nghe. - HS nghe mâu. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS thực hiện. 7 9 s k L 1 k k L 1 A y J 1 e1. Ạ J Em h à A V A Ạ 1 ất soi mat. trời lê 11 cho mil a c - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vô tay theo tiết tấu của bài - Giáo viên hỏi học sinh bài hát có tên là gì Bài hát do vai sáng tác - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát Cũng cố dặn dò - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS trả lời. Bài Em Hát Gọi