TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - SỬ DỤNG PHẦN MỀM ÂM NHẠC CÁCH MỞ CHƯƠNG TRÌNH NGHE NHẠC

HS nắm đợc cách sử dụng 1 số phần mềm âm nhạc. Biết cách mở chơng trình nghe nhạc và biên tập sản phảm âm nhạc đơn giản -Rèn kĩ năng rê kích chuột cho HS. -GD cho HS tính kiên trì, óc sáng tạo trong học tập. | SỬ DỤNG PHẦN MỀM ÂM NHẠC CÁCH MỞ CHƠNG TRÌNH NGHE NHẠC VÀ BIÊN TẬP SẢN PHẢM ÂM NHẠC ĐƠN GIẢN I- Mục đích yêu cầu -HS nắm đợc cách sử dụng 1 số phần mềm âm nhạc. Biết cách mở ch- ơng trình nghe nhạc và biên tập sản phảm âm nhạc đơn giản -Rèn kĩ năng rê kích chuột cho HS. -GD cho HS tính kiên trì óc sáng tạo trong học tập. II- Chuẩn bị Phòng máy III- Lên lớp 1- Kiểm tra bài cũ 4 phút 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Giáo viên hớng dẫn - HS quan sát - Thực hành. 1. Phần mềm soạn nhạc 2. Phần mềm nghe nhạc 3. Phầm mền biên tập âm nhạc đơn giản. Tạo ra sản phấm của riêng mìnhdới sự hớng dấn của GV - Cửa sổ biên tập sản phẩm âm nhạc 3. Củng cố - dặn dò 3 - Tổng hợp kiến thức bài học. -GV nhận xét giờ học. -Hớng dẫn HS về thực .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG