TAILIEUCHUNG - Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em

Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. | Tiết 14 Ôn Tập - Ba Bài Hát Đã Học - Trên Ngựa Ta Phi Nhanh - Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Cò Lả - Nghe Nhạc Bài Ru Em DC. Xơ Đăng I Mục tiêu - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát hát đều giọng to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. Il Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mâu. - Hát chuẩn xác bài hát. III Hoạt động dạy học chủ yếu - Ổn định tổ chức lớp nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. Bài mới Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh Hoạt động 1 Ôn tập ba bài hát đã học Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. CòLả. -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. - Cho học sinh tự nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào - Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai - HS thực hiện. Hát đồng thanh Hát theo dãy Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS trả lời. Nghiêm trang. Không nô đùa. - HS trả lời. Phong Nhã Hoạt động 2 Nghe nhạc Bài Ru Em Ngô Ngọc Báu Bằng Bắc Bộ. - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu của bài hát - Giáo viên giói thiệu tác giả và tác phẩm. - HS nghe mâu. - Giáo viên trình bày lại bài hát và yêu cầu học sinh hát theo. - HS lắng nghe. Cũng cố dặn dò - HS thực hiện - Cho học sinh hát lại bài hát Bài Ca Đi Học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt biêu diên tốt trong giờ học nhắc - HS thực hiện. nhở những em hát chưa tốt chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS chú ý. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS ghi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    26    0    22-06-2021
20    38    1    22-06-2021