TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - THỰC HÀNH: GÕ VĂN BẢN CÁCH GÕ TIẾNG VIỆT VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN

Tham khảo tài liệu 'tin học lớp 4 - thực hành: gõ văn bản cách gõ tiếng việt và chỉnh sửa văn bản', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỰC HÀNH GÕ VĂN BẢN CÁCH GÕ TIẾNG VIỆT VÀ CHỈNH SỬA VĂN BẢN I- Mục đích yêu cầu -HS Mở một trang văn bản mới - Lu một trang văn bản - Mở một trang văn bản cũ -Rèn kĩ năng đánh máy bằng 10 ngón cho HS bằng các bài tập. -GD cho các em tính kiên trì cấn thận. II- Chuẩn bị -Phòng máy phần mềm ứng dụng soạn thảo III- Lên lớp 1-Kiểm tra bài cũ 4 phút - Nêu quy tắc gõ bằng 10 ngón trên bàn phím. 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài - Giáo viên hớng dấn học sinh trên máy - HS Quan sát giáo viên làm - Học sinh làm theo. 1. Gõ văn bản - Cách gõ Tiếng Việt Nguyên tắc gõ Dấu sắc S Ô OO Dấu hỏi R Ê EE Dấu huyền F Đ DD Dấu nặng J Ư U W Dấu ngã X Ơ O W - Lu ý Sau mỗi từ em bật phím Spacebar để tạo khoảng trống giữa các từ. Nhấn Enter để xuống dòng. Để gõ chữ Hoa em bật phím Caps Loc hay đồng thời nhấn phím Shift và ký tự đó. 2. Chỉnh sửa văn bản Sửa lỗi bằng phím Delete. Sửa lối bằng phím Backspace. 3. Cách gõ dấu - 4. Cách dùng phím di chuyển - Các phím mũi tên - Các phím Hom Để di chuyển con trỏ về đầu dòng - Các phím End Để di chuyển con trỏ về cuối dòng - Các phím Page Up Để di chuyển con trỏ về trang trớc. - Các phím Page Down Để di chuyển con trỏ xuốn trang sau 3-Củng cố - dặn dò 2 phút - HS Nhắc lại qui tắc gõ dấu Tiếng Việt đã học - Nhận xét giờ học. - Chuấn bị cho giờ .