TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 5 Toán 12 (2012-2013) - THPT Lê Quý Đôn (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài số 5 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Lê Quý Đôn sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ----------- Q ----- ĐỀ KT 1 TIẾT BÀI SỐ 5 LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN HH - Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát chép đề Đề Đề kiểm tra có 01 trang 1. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A 1 1 -1 B 3 2 3 C 0 2 0 D -1 -1 0 và mặt phẳng P x-2y 2z-6 0 . 1 . 2đ . Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B. Tính khoảng cách từ điểm D đến mp P . 2. 2đ . Viết phương trình mặt phẳng R đi qua điểm A và song song với mp P . 3. 2 5đ . Viết phương trình mặt cầu S có tâm thuộc P và S đi qua ba điểm B C D. 4 2 5đ . Viết phương trình mặt phẳng Q đi qua hai điểm A B và có khoảng cách từ C đến mặt phẳng Q bằng khoảng từ D đến mặt phẳng Q . 5 1đ . Tìm điểm H thuộc P sao cho đoạn AH đạt giá trị nhỏ nhất. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM Câu 1 2điểm 1 2 6 5 AB . - - V4 1 16 421. V1 4 4 3 Ta có khoảng cách từ điểm D đến mp P là -1 2 6 _ 5 V1 4 4 3 Câu2 2 điểm Mp P có vec tơ pháp tuyến n 1 -2 2 Mp R song song với Mp P nên có VTPT n 1 -2 2 R qua A có VTPT n 1 -2 2 nên PT mp R là x-2 -2 y-1 2 z 1 0 x-2y 2z 3 0 . Câu3 Giả sử mặt cầu S có tâm I x y z và có bán kính R I thuộc mp P ta có x-2y 2z-6 0 1 BI CI x z-3 0 2 DI CI x 3y-l 0 3 Giải hệ 1 2 và 3 ta có x -2 y l z 5. S có tâm I 2 1 5 bán kính R V3Õ Phương trình S x 2 2 y -1 2 z - 5 2 30 Câu4 THI. Q Qua A B và song song với CD . Gọi n là VTPT của Q . Ta có _TV. n vuông góc với AB 2 1 -4 n vuông góc với CD -1 -3 0 Chọn n1 AB CD n1 12 -4 -5 Phương trình mặt phẳng Q qua A có VTPT nf 12 -4 -5 Là 12 x-1 -4 y-1 -5 z 1 0 12x - 4y - 5z -13 0 TH2. Q Qua A B và qua trung điiểm I của CD. Gọi Gọi n là VTPT của Q ta có n AB AI n 2 2 3 3 3 Phương trình mặt phẳng Q qua A có VTPT n 1 2 2 1 là 4x 4y 3z-5 0. Câu 5 1điểm A cố định H thuộc Mp P do đó AH đạt GTNN Khi và chỉ khi AH vuông góc với mp P .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.