TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9779:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9779:2013 về rượu chưng cất - Phương pháp phát hiện xyanua quy định phương pháp phát hiện sự có mặt của xyanua trong các sản phẩm rượu chưng cất không chứa lưu huỳnh dioxit (SO2). Mời các bạn tham khảo. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG