TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10537:2014 - ISO 14793:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10537:2014 quy định các phương pháp thử để xác định khả năng đáp ứng quay vòng quá độ của ô tô tải nặng, các tổ hợp (đoàn xe) ô tô tải hạng nặng, xe khách và xe khách nối toa như đã định nghĩa trong TCVN 6211 (ISO 3833) đối với xe tải và xe rơ móoc có khối lượng trên 3,5 t và xe khách có khối lượng trên 5 t, và trong phân loại xe của UNECE (Ủy ban kinh tế liên hiệp quốc về châu Âu) và EC (Ủy ban châu Âu), các loại M3, N2, N3, O3, và O4. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    23    0    15-05-2021