TAILIEUCHUNG - CÁC ĐƯỜNG RẠCH DA THẨM MỸ part 5

RẠCH DA – Thao tác chính xác ít gây chấn thương thương tổ chức – dao thật sắc để mép vết mổ gọn, tạo sẹo đẹp, không rạch đi rạch lại nhiều lần – Đường rạch da song song với các đường nếp da, đường Langer, và Langer, song song chiều nang lông – tránh các đường thẳng vì sẹo bị co rút sau này | RẠCH DA - Thao tác chính xác ít gây chấn thương tổ chức - dao thật sắc để mép vết mổ gọn tạo sẹo đẹp không rạch đi rạch lại nhiều lần - Đường rạch da song song với các đường nếp da đường Langer . và song song chiều nang lông - tránh các đường thẳng vì sẹo bị co rút sau này 8 10 2011 CME CB1E C01E2010 21 KHAU DA Nguyên tắc chung Cầm máu kỹ tránh máu tụ Không để lại khoảng trống Khâu theo lớp giải phẫu không bị căng kéo thắt nút vừa phải đủ ráp mép tổ chức thời gian cắt chỉ tùy thuộc vùng phẫu thuật và độ căng của vết mổ . 8 10 2011 CME CME CMIED2010 22 KHAU DA Các phương pháp khâu da - Khâu mũi rời - chắc chắn dịch dễ thoát dễ chia đều hai mép khâu. Nếu bị tuột các mũi chỉ còn lại đủ để giữ vết mổ. - Xuyên kim thẳng góc với mặt da. - Khâu kiểu Blair - Donati - Cầm máu tốt dễ thiếu máu - Mũi khâu áp mép vết thương khít sẹo đẹp. 8 10 2011 CME CB1E C01E2010 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.