TAILIEUCHUNG - CÁC ĐƯỜNG RẠCH DA THẨM MỸ part 6

Khâu thẩm mĩ có gối đệm – Gối đệm làm bằng gạc cuộn tròn – Sau khi thắt nút da, để hai đầu chỉ dài buộc thêm gối đệm ở trên, khi băng có gối đệm tỳ ép rất chắc Khâu da có cúc đệm – Cúc đệm hình thuyền, tự sản xuất bằng vật liệu không ngấm nước: đồng, nhôm , thép – Mạt lồi của cúc đệm áp vào da, khâu bằng chỉ thép. – Đây là nút chỉ không thẩm mĩ, dùng để khép miệng một vết thương gò ép, căng mà chưa thể thực hiện các kỹ. | KHAU DA một số kỹ thuật khác Khâu thẩm mĩ có gối đệm - Gối đệm làm bằng gạc cuộn tròn - Sau khi thắt nút da để hai đầu chỉ dài buộc thêm gối đệm ở trên khi băng có gối đệm tỳ ép rất chắc Khâu da có cúc đệm - Cúc đệm hình thuyền tự sản xuất bằng vật liệu không ngấm nước đồng nhôm thép . - Mạt lồi của cúc đệm áp vào da khâu bằng chỉ thép. - Đây là nút chỉ không thẩm mĩ dùng để khép miệng một vết thương gò ép căng mà chưa thể thực hiện các kỹ thuật tạo hình được. 8 10 2011 CME CB1E CO1E2010 26 KHAU DA một số kỹ thuật đặc biệt khác - Kẹp móc agrafes thao tác nhanh áp tốt hai mép da không thủng da. để lại nhiều vết trên da nới kẹp vào ngày thứ 2. - Băng dính Steri-strip nhanh chắc thường để lại khoảng trống dưới da gây tụ dịch và nhiễm trùng. - Keo dán sinh học Keo dán dùng với vết mổ không căng lý tưởng. keo sẽ tự tiêu sau 5-10 ngày. 8 10 2011 CME CB1E C01E2010 27 ĐÓNG KÍN KHUYẾT DA các vạt trượt - tạo hình V - Y - tạo hình chữ U các vạt da xoay - các vạt xoay tròn - tạo hình với vạt xoay kiểu Imre các vạt da theo nguyên tắc hoán vị Lấy ô trám bịt ô trám 8 10 2011 CME CB1E CO1E2010 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.