TAILIEUCHUNG - CÁC ĐƯỜNG RẠCH DA THẨM MỸ part 7

Tạo một vạt da hình U, bóc tách, đẩy tới để đóng khuyết da hình chữ H nếu thêm phía đối diện. diện. Có thể cắt bỏ bớt hai tam giác nhỏ ở nền vạt (chân nuôi) ĐÓNG KÍN KHUYẾT DA các vạt da xoay vạt xoay tròn Thường dùng, phải tính kỹ – Khoảng cách chân tới đỉnh = khoảng chân vạt tới điểm xa nhất của khuyết da – Chiều dài vạt / chiều rộng vạt = 3/2. | ĐONG KIN KHUYẾT DA các vat trươt Tao hình chữ U Tạo một vạt da hình U bóc tách đẩy tới để đóng khuyết da hình chữ H nếu thêm phía đối diện. Có thể cắt bỏ bớt hai tam giác nhỏ ở nền vạt chân nuôi 8 10 2011 CME CB CO 2010 31 ĐÓNG KÍN KHUYẾT DA các vạt da xoay vạt xoay tròn Thường dùng phải tính kỹ - Khoảng cách chân tới đỉnh khoảng chân vạt tới điểm xa nhất của khuyết da - Chiều dài vạt chiều rộng vạt 3 2. tính đến độ co của vạt da sau bóc tách. không nên cắt bỏ chóp da ngay góc vì làm hẹp chân nuôi 8 10 2011 CME CME CMIE02010 32 ĐÓNG KÍN KHUYẾT DA Các vạt da hoán vị - Tạo hình chữ Z là một sáng tạo Denonviliers sử dụng đầu tiên - điển hình kiểu chữ Z là bắt chéo hai vạt da có hình tam giác đều - cần chú ý Nếu góc tạo hai đầu 60o chuyển vạt. Khi cần có thể thay đổi dạng nhiều cặp tam giác dạng hai cặp hai bên 8 10 2011 CME CME CMIE02010 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.