TAILIEUCHUNG - CÁC ĐƯỜNG RẠCH DA THẨM MỸ part 1

Mô tả được các đường nếp da Kể được các giai đoạn sự lành vết thương Kể được nguyên tắc rạch da và khâu da Mô tả được 1 số kiểu xoay, chuyển vạt da xoay, thông thường Mục đích = Chỉ định PT Phục hồi chức năng năng Phục hồi cấu trúc giải phẫu Sửa chữa những biến dạng bẩm sinh hoặc mắc phải “làm đẹp” = KHÔNG LÀM XẤU HƠN | CÁC ĐƯỜNG RẠCH DA THẨM MỸ Lê văn Quang ĐHYD TpHCM MỤC TIÊU Mô tả được các đường nếp da Kể được các giai đoạn sự lành vết thương Kể được nguyên tắc rạch da và khâu da Mô tả được 1 số kiểu xoay chuyển vạt da thông thường 8 10 2011 CME CME CO 1Đ2010 2 Mục đích Chỉ đính PT Phục hồi chức năng Phục hồi cấu trúc giải phẫu Sửa chưa những biến dạng bẩm sinh hoặc mắc phải làm đẹp KHÔNG LÀM XẤU HƠN 8 10 2011 CME Z0UE0E01E02010

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.