TAILIEUCHUNG - Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi môn Sinh lớp 9 cấp huyện vòng 1 năm 2010-2011

Mời tham khảo Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi môn Sinh lớp 9 cấp huyện vòng 1 năm 2010-2011 giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố, nâng cao kiến thức để chuẩn bị tốt cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Chúc các đạt kết quả cao. | kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 9 vòng 1 nĂm học 2010-2011 đề thi môn sinh học Thời gian 150 phút Không kể thời gian giao đề .ĐỀ 3. Câu 1 3đ Cơ thể đã có cơ chế như thế nào để tự bảo vệ mình khi bị các vết thương gây đứt vở mạch máu và làm chảy máu Em hãy trình bày các bước xư lý thích hợp khi gặp một người bị vết thương chảy máu động mạch ở cổ tay Câu 2 3đ Trình bày những biến đổi và hoạt động của NST trong từng kì của quá trình nguyên phân Hãy giải thích ý nghĩa của nguyên phân đối với di truyền Câu 3 2đ Biến dị tổ hợp là gì Cho ví dụ. Nguyên nhân phát sinh và ý nghĩa của loại biến dị này. Câu 4 2đ Cho lai 2 giống hồng thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng lai với nhau thì ở thế hệ nào đó thu được 36 cây hoa đỏ 71 cây hoa hồng 25 câu hoa trắng. a Giải thích và xác định xem đó là thế hệ nào Đặc điểm về di truyền của cặp tính trạng đem lai như thế nào b Viết sơ đồ kiểm chứng. .ĐỀ 4. Câu 1 2 điểm So sánh cấu trúc và chức năng của phân tử ADN và mARN Câu 2 2 điểm Trình bày cơ chế hình thành các dạng tb n 2n 3n 4n từ dạng tb 2n Câu 3 2 điểm -Phân biệt các khái niệm hệ sinh thái chuỗi thức ăn và lưới thức ăn -Giả sử có các sinh vật sau cây cỏ rắn chim ăn sâu chuột sâu ăn lá đại bàng vi khuẩn châu chấu viết sơ đồ của ba chuỗi thức ăn mỗi chuỗi thức ăn có 5 mắt xích và phối hợp 3 chuỗi thức ăn đó thành 1 lười thức ăn Câu4 2 điể9m Ở lợn hai cặp tính trạng về màu lông và chiều dài thân được quy định bởi 2 cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Gen T quy định màu lông trắng trội hoàn toàn so với gen t quy định màu lông đen là D quy định thân dài trội hoàn toàn so với gen d quy định thân ngắn. Cho giao phối giữa lợn đực thần chủng lông trắng thân ngắn với lợn cái lông đen thân dài thu được F1. Tiếp tục cho giao phối lợn F1 với 1 lợn khác thu được kết quả như sau - 37 5 lợn lông trắng thân dài . - 37 5 lợn lông trắng thân ngắn. - 12 5 lợn lông đen thân dài. - 12 5 lợn lông đen thân ngắn. a lập sơ đồ lai từ P đến F1 b biện luận để xác định kiẻu gen kiểu hình của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.