TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 9

Kiến trúc hiện đại đi theo xu hướng tôn sùng công nghệ và vật liệu mới, công năng sử dụng, và năng lực sáng tạo cá nhân, do đó các công trình kiến trúc hiện đại thường không có nhiều liên hệ đến văn hóa bản địa. Sự khô cứng, vô tính của kiến trúc hiện đại bị phê phán mạnh mẽ trong những năm 1970s khiến trào lưu kiến trúc hậu hiện đại ra đời. | ADV -W lun 07 kecitaKii cerflir. ĐIỂM NhẤN CÔNG ĐỒNG COMMUNITY FOCAL POINTS I Sir I iirinn hT r K 4 iieitthlMrthMHF ir Eim-mumly IS jkiL il Iw Uhl- .Iitnily I ffilrfr diiEỈ filial pcikikH III Hindi Ĩ1 h urirntrcl

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.