TAILIEUCHUNG - Bài giảng KIẾN TRÚC CẢNH QUAN part 2

Kiến trúc cảnh quan Hy lạp: Hy lạp cờ khí hỊu ôn hòa, cảnh tượng thiên đẹp. Kiến trúc công trình mang tính hoành tráng, thanh tú và kiều diễm. mỡi mĩt công trình khi thiết kế điều được cân nhắc về tỉ lệ, vị trí, tèm nhìn trên địa hình khu đÍt cụ thể. | -KIEN TRŨC CANH QUAN HY LẠP Hy LẠP có KHÍ HẬU ÔN HÒA cẢNH TƯỢNG THIÊN ĐẸP. KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH MAnG tính hoành tráng thanh tú Và kiểu DIỄM. mỗi Một Công trình khi thiết kế điểu đượccân nhắc vể TỈ LỆ VỊ TRÍ tầm nhìn trên địa hình khu đất cụ ThỂ. Quần thể Acropol ồ Athen được xây dựng trong thòi ky hoang kim cua Aten Athen khoảng thế ky thự năm trưồc công nguyên _ 15 -KIẾN Trúc CẢNh QUAN LA Mà KIẾN Trúc CẢNh QUAN NổI BẬT VỚI CÁC ThỂ LỌAI PhOrUM LA Mà CẦU DẪN NƯỚC CITY VILA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.