TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 60 . LUYỆN TẬP

Mục tiêu : - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Nắm được dấu hiệu đường thẳng vuộng góc với mặt phẳng. - HS nắm chắc các công thức được thừa nhận về diện tích xung quanh vàthể tích của hình hộp chữ nhật. | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 60 . LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Nắm được dấu hiệu đường thẳng vuộng góc với mặt phẳng. - HS nắm chắc các công thức được thừa nhận về diện tích xung quanh vàthể tích của hình hộp chữ nhật. II Phương pháp - Trực quan hình vẽ hỏi đáp gợi mở. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng hình hộp. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi và làm bài tập 13. -Nêu công thức tìm thể tích của hình hộp chữ nhật -Sửa bài tập 13 Hoạt động 2 luyện tập Bài 14 Thể tích của nước đổ vào bể V 20 x 120 -GV gọi 1 Hs đọc to đề và phân tích xem 2 4 m3 Chiều rộng bể nước 24 ọ 2 4 O 15 m 2 X 0 8 Thể tích của bể V 20 x 120 60 3 6 m3 Chiều cao của bể 3 t 1 2 m 2 X 1 5 Bài 16 a Các đường song song với mặt phẳng ABKI là A B B C C D D A CD CH -HS nêu cách tính -HS thảo luận nhóm và trả lời theo nhóm bài 16 17 đề bài cho biết gì va tìm gì -GV yêu cầu Hs tìm thể tích của hình hộpchữ nhật. Từ đó tính ra chiều rộng. GV cho Hs nhìn hình 90 91 thảo luận nhóm và trình .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.