TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 60 . LUYỆN TẬP

Mục tiêu : - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Nắm được dấu hiệu đường thẳng vuộng góc với mặt phẳng. - HS nắm chắc các công thức được thừa nhận về diện tích xung quanh vàthể tích của hình hộp chữ nhật. | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 60 . LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Nắm được các yếu tố của hình hộp chữ nhật. - Nắm được dấu hiệu đường thẳng vuộng góc với mặt phẳng. - HS nắm chắc các công thức được thừa nhận về diện tích xung quanh vàthể tích của hình hộp chữ nhật. II Phương pháp - Trực quan hình vẽ hỏi đáp gợi mở. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng hình hộp. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi và làm bài tập 13. -Nêu công thức tìm thể tích của hình hộp chữ nhật -Sửa bài tập 13 Hoạt động 2 luyện tập Bài 14 Thể tích của nước đổ vào bể V 20 x 120 -GV gọi 1 Hs đọc to đề và phân tích xem 2 4 m3 Chiều rộng bể nước 24 ọ 2 4 O 15 m 2 X 0 8 Thể tích của bể V 20 x 120 60 3 6 m3 Chiều cao của bể 3 t 1 2 m 2 X 1 5 Bài 16 a Các đường song song với mặt phẳng ABKI là A B B C C D D A CD CH -HS nêu cách tính -HS thảo luận nhóm và trả lời theo nhóm bài 16 17 đề bài cho biết gì va tìm gì -GV yêu cầu Hs tìm thể tích của hình hộpchữ nhật. Từ đó tính ra chiều rộng. GV cho Hs nhìn hình 90 91 thảo luận nhóm và trình .