TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 63. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Mục tiêu : - Hs nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - On lại các khái niệm song song, vuông góc giữa đường thẳng, mặt phẳng, | r r 1 11 tr m Ấ À Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 63. Bài 6 THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I Mục tiêu - Hs nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - On lại các khái niệm song song vuông góc giữa đường thẳng mặt phẳng . Il Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ mô hình lăng trụ đứng. - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs trả lời -Nêu công thức tính diện tích xung quanh và toàn phần của hình lăng trụ đứng -Sửa bài tập 26 Bài mới Hoạt động 2 công thức tính thể tích I Công thức tính thể tích V S . h S diện tích đáy h chiều cao V thể tích V V diện tích đáy x chiều cao -Hs nhận xét -Gv cho Hs nêu lại cách tính thể tích hình hộp hình chữ nhật -Gv treo bảng phụ hình 106 SGK. Cho Hs làm 1 quan sát rút ra nhận xét. -Gv khẳng định và đưa ra công thức tính thể tích nói rõ công thức đúng với lăng trụ đứng đáy là đa giác bất kì

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.