TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 63. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Mục tiêu : - Hs nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - On lại các khái niệm song song, vuông góc giữa đường thẳng, mặt phẳng, | r r 1 11 tr m Ấ À Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 63. Bài 6 THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I Mục tiêu - Hs nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng. - Biết áp dụng các công thức vào việc tính toán các hình cụ thể. - On lại các khái niệm song song vuông góc giữa đường thẳng mặt phẳng . Il Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ mô hình lăng trụ đứng. - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng . IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ Hs trả lời -Nêu công thức tính diện tích xung quanh và toàn phần của hình lăng trụ đứng -Sửa bài tập 26 Bài mới Hoạt động 2 công thức tính thể tích I Công thức tính thể tích V S . h S diện tích đáy h chiều cao V thể tích V V diện tích đáy x chiều cao -Hs nhận xét -Gv cho Hs nêu lại cách tính thể tích hình hộp hình chữ nhật -Gv treo bảng phụ hình 106 SGK. Cho Hs làm 1 quan sát rút ra nhận xét. -Gv khẳng định và đưa ra công thức tính thể tích nói rõ công thức đúng với lăng trụ đứng đáy là đa giác bất kì