TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 64 . LUYỆN TẬP

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi và làm bài tập 30. -Nêu công thức tìm thể tích của hình lăng trụ đứng? -Sửa bài tập 30 | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 64 . LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Củng cố công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng - Biết vận dung công thức và vẽ hình để giản các bài toán II Phương pháp - Luyện tập - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ mô hình lăng trụ đứng . - HS SGK thước bảng phụ IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi và làm bài tập 30. -Nêu công thức tìm thể tích của hình lăng trụ đứng -Sửa bài tập 30 Hoạt động 2 luyện tập Bài 31 - lăng trụ 1 Chiều cao của đáy 3 4 cm -Các nhóm trình bày theo lăng trụ 1 2 và 3 Bài 31 -Cho Hs làm nhóm bài 31 -Treo bảng phụ hình 112 cho Hs lên bảng vẽ V 5 . 6 30 J 1 V r . t t Ả . thêm nét khuât cm3 - lăng trụ 2 Diện tích đáy 49 7 7 cm2 Chiều cao của đáy 7 5 1 4 cm - lăng trụ 3 0 0451 dm3 45 cm3 Chiều cao lăng trụ 45 15 3 cm