TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 64 . LUYỆN TẬP

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi và làm bài tập 30. -Nêu công thức tìm thể tích của hình lăng trụ đứng? -Sửa bài tập 30 | Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 64 . LUYỆN TẬP I Mục tiêu - Củng cố công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng - Biết vận dung công thức và vẽ hình để giản các bài toán II Phương pháp - Luyện tập - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước bảng phụ mô hình lăng trụ đứng . - HS SGK thước bảng phụ IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs trả lời các câu hỏi và làm bài tập 30. -Nêu công thức tìm thể tích của hình lăng trụ đứng -Sửa bài tập 30 Hoạt động 2 luyện tập Bài 31 - lăng trụ 1 Chiều cao của đáy 3 4 cm -Các nhóm trình bày theo lăng trụ 1 2 và 3 Bài 31 -Cho Hs làm nhóm bài 31 -Treo bảng phụ hình 112 cho Hs lên bảng vẽ V 5 . 6 30 J 1 V r . t t Ả . thêm nét khuât cm3 - lăng trụ 2 Diện tích đáy 49 7 7 cm2 Chiều cao của đáy 7 5 1 4 cm - lăng trụ 3 0 0451 dm3 45 cm3 Chiều cao lăng trụ 45 15 3 cm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.