TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Quảng Đông part 2

c/ Luyện đọc gamG + âm trụ Thực hiện -Y/C HS đọc - Đàn d/Tập đọc nhạc: - GV đàn câu1: 2-3 lần và bắt nhịp cho HS đọc 2-3 lần. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- sửa sai cho HS. - TT với câu 2 Từng dãy đọc1 lần Hướng dẫn - TT với các câu còn lại Nối 4 câu thành bài: HS đọc 2 lần. đ/ Ghép lời ca: - Gv đàn - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần ( GV sửa sai nếu có) Đ/khiển e/ TĐN và hát lời: -. | Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 Hướng dẫn -Y C HS đọc - Đàn Hướng dẫn Đ khiển -Chia dãy và hướng dẫn Điều hành cho hs ôn luyện ỉCTinn ITJ n u b Đọc tên nốt c Luyên đọc gamG âm trụ d Tập đọc nhac - GV đàn câu1 2-3 lần và bắt nhịp cho HS đọc 2-3 lần. GV nghe và phát hiện chỗ còn sai- sửa sai cho HS. - TT với câu 2 Từng dãy đọc1 lần - TT với các câu còn lại Nối 4 câu thành bài HS đọc 2 lần. đ Ghép lời ca - Gv đàn - HS nhẩm lời sau đó hát 2 lần GV sửa sai -nếu có e TĐN và hát lời - GV chia lớp thành 2 dãy và yêu cầu một dãy đọc nhạc-một dãy hát lời đồng thời sau đó thực hiện đổi lại. - TĐN và hát lời kết hợp gõ HTT g Luyện tập Chia lớp thành từng nhóm nhỏ tiến hành luyện tập Đọc nhạc ghép lời kết hợp gõ phách . Đọc nhạc ghép lời kết hợp đánh nhịp 2 4. Gọi 1 vài HS thực hiện- Nhận xét Gv ghi điểm nếu thực hiện tốt Thực hiện Trả lời Ghi bài Quan sát -trả lời Gõ đọc Luyện đọc gam Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 7 Trường THCS Quảng Đông Giáo án m nhac 9 TĐN và hát lời 1 lần. HS đọc. HS tập đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện 4 Luyện tập - Học sinh trình bày đọc nhạc nhóm cá nhân . Giáo viên Nguyễn Thị Tô Nga Năm hoc 2009- 2010 8 Giáo án m nhac 9 Trường THCS Quảng Đông - Giáo viên cho điểm khuyến khích 5 Củng cố Học sinh nam đọc câu 1 3 hs nữ đọc câu 2 4. IV Đánh giá nhận xét giờ học - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh về nhà học thuộc bài chuẩn bị xem trước bài 3. Soạn 04 09 2009 TIẾT 3 Ôn tập bài hát BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG Ôn tập đọc nhạc TĐN SÔ 1 Âm nhạc thường thức CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ I. Mục tiêu 1- Kiến thức HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát Bóng dáng một ngôi trường. HS đọc đúng giai điệu hát đúng lời ca bài TĐN số 1 Cây sáo HS biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. 2 - Kĩ năng HS biết trình bày bài hát Bóng dáng một ngôi trường hát hoà giọng biết thể hiện bài hát. 3- Thái độ Hứng thú với bộ môn học Âm nhạc Có thêm hiểu biết về kiến thức Âm nhạc. II. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.