TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Minh Quang part 9

Bài mới: Hoạt động của GV Giới thiệu về bài hát : Trong kho tàng dõn ca Việt Nam, cú một bộ phận khỏ lớn thuộc thể loại bài hỏt lao động được dõn gian gọi là Hũ, nhưng với sự phỏt triển, khụng phải bất cứ điệu Hũ nào cũng gắn liền với chức năng cổ vũ và sinh hoạt lao động. Tuy nhiờn, điều kỡ diệu nhất là cỏc làn điệu Hũ lại rất phổ biến khắp mọi nơi trờn đất nước ta, từ “ vựng chõu thổ đồng bằng cho tới miền nỳi cao, từ cỏc. | 3 Bài mới Hoạt động của GV - Giới thiệu về bài hát - Trong kho tàng dân ca Việt Nam có một bộ phận khá lớn thuộc thể loại bài hát lao động được dân gian gọi là Hò nhưng với sự phát triển không phải bất cứ điệu Hò nào cũng gắn liền với chức năng cổ vũ và sinh hoạt lao động. Tuy nhiên điều kì diệu nhất là các làn điệu Hò lại rất phổ biến khắp mọi nơi trên đất nước ta từ vùng châu thổ đồng bằng cho tới miền núi cao từ các lưu vực sông hồ cho tới các vùng ven biển . - Miền Trung là nơi tập trung của nhiều loại hò và nhiều giai điệu hơn hai miền Bắc và Nam. Ngoài loại hò làm việc hò đối còn có hò đưa đám mạ Ở Thanh Hóa có hò sông Mã được chia làm năm loại hò tùy theo giai đoạn hò rời bến hò đò ngược hò đò xuôi hò mắc cạn hò cập bến với các đoạn kể xô nhịp nhàng theo nhịp một nhịp hai. Hò chia làm hai phần lớp trống hay vế kể thì do một người hát còn lớp mái hay vế xô thì do toàn thể phụ họa. - GV cho HS quan sát một số hình ảnh lao động. - Nghe băng hát mẫu. - - Bài hát được viết ở nhịp gì - Chia câu Bài hát gồm mấy câu - Mỗi câu gồm mấy ô nhịp - Trong bài có sử dụng những kỉ hiệu âm nhạc gì - Luyện thanh - Tập hát từng câu. Giáo viên đàn giai điệu và hát mẫu câu 1 sau đó GV đàn câu 1 từ 2 đến 3 lần yêu cầu HS hát nhẩm theo. Tiếp tục đàn câu 1 và bắt Hoạt động của trò 1 Đôi nét về bài hát Hò từ chữ HÔ mà ra có nghĩa là làm cho giọng mình manh hơn. Do đó Hò thường đi đôi với việc làm nặng như kéo gỗ chèo thuyền đập đá. Nhưng hò cũng có thể hát lúc nghỉ ngơi lúc hội hè lúc đám tang như hò đưa linh và có khi dính liền với một vùng nào đó như hò Nghệ An hò Thanh Hóa hò Sông Mã hò Đồng Tháp. hò Quảng Nam. Bài hát viết ở nhịp 2 4 Bài hát gồm 2 câu có sử dụng các kí hiệu âm nhạc như Dờu luyến dấu nối. Bài hát thể hiện lại cuộc sống lao động của người dân dù lao động cực khổ mệt mỏi song tinh thần lức nào cũng lạc quan yêu đời. TG nhịp đếm 2 -3 lần để HS hát hoà theo đàn. Tập tương tự với các câu tiếp theo. Khi tập xong thì cho HS ghép các câu với nhau và hoàn thành bài hát. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.