TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Eahu part 9

- Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận nhận. - Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần , hs nghe, đọc nhẩm theo sau đó đọc theo đàn. GV chú ý h/dẫn kĩ chùm 3 nốt móc đơn để các em đọc nhạc và gõ phách chính xác. - Tập câu 2 tương tự như câu 1= Nối câu 1 và câu 2. - Tập câu 3, 4 và tương tự câu 1 và 2 sau đó nối cả GV yêu cầu GV h/dẫn bài. GV cần chú ý. | Giáo án Âm Trường THCS Eahu nhạc 9 GV yêu cầu GV h dẫn GV đệm đàn và h dẫn GV đệm đàn và h dẫn GV thực hiện GV đàn - Cho hs nghe giai điệu của cả bài 1 lần để các em cảm nhận. - Đàn chậm giai điệu câu 1 khoảng 3 lần hs nghe đọc nham theo sau đó đọc theo đàn. GV chú ý h dẫn kĩ chùm 3 nốt móc đơn để các em đọc nhạc và gõ phách chính xác. - Tập câu 2 tương tự như câu 1 Nối câu 1 và câu 2. - Tập câu 3 4 và tương tự câu 1 và 2 sau đó nối cả bài. GV cần chú ý cho HS đọc chính xác cao độ các nốt thăng bất thường ở câu 3 và câu 4. - Yêu cầu từng dãy bàn đọc nhạc và kết hợp đánh nhịp - Hướng dẫn hs đọc nhạc và đánh nhịp. 6. Ghép lời ca - Gv đàn giai điệu cho hs hát lời và gõ phách Gv chú ý nghe và sửa sai. - Chia 2 nửa lớp 1 nửa hát lời nửa kia đọc nhạc sau đó đoi lại có kết hợp đánh nhịp. 7. Trình bày hoàn chỉnh cả bài - GV đệm đàn tiết tấu Dissco TP 110 cho hs trình bày cả bài và kết hợp đánh nhịp. - Luyện tập như vậy theo từng nhóm và chú ý sửa sai. Trò chơi âm nhạc - GV gõ tiết tấu cho hs nghe và phát hiện tiết tấu của câu nào trong bài hát và yêu cầu các em gõ lại. nhận HS nghe và đọc nhạc HS thực hiện HS thực hiện HS thực hiện HS tham gia trò chơi Giáo viên Võ Thị Kiều Hạnh 49 Năm học 2011 - 2012 Trang Giáo án Âm Trường THCS Eahu nhạc 9 - GV đàn cao độ 1 vài nốt trong bài HS nghe và phát hiện đó là câu nào và đọc lại cả câu. IV. K ết thúc - về nhà chép TĐN luyện đọc và đánh nhịp 2 4 . - Chuẩn bị bài cho tiết sau. Giáo viên Võ Thị Kiều Hạnh 50 Năm học 2011 - 2012 Trang Giáo án Âm Trường THCS Eahu nhạc 9 Tuần 14 Tiết 14 Ngày soạn 20 11 010 Ngày dạy 23 11 010 ÔN TẬP TĐN SỐ 4 ANTT MỘT SỐ CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG DÂN CA A. Mục tiêu Giúp học sinh - Đọc nhạc và hát lời chính xác bài TĐN số 4 kết hợp đánh đúng nhịp 2 4 và gõ đệm với 2 âm sắc. - Được giới thiệu và tìm hiểu về một số ca khúc mang âm hưởng dân ca. B. Chuẩn bi 1. Chuẩn bị của giáo viên - Đàn ocgan - Bảng phụ chép bài TĐN số 4 - Máy nghe nhạc và đĩa CD. - Các ca mang âm hưởng dân ca. 2. Học sinh - Sưu tầm các bài hát

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.