TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Giáp Trung part 9

tiêu thức: Giúp HS đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca giai điệu 4 bài TĐN đã học từ đầu năm đến nay, biết kết hợp đọc nhạc và gõ phách tre. năng: Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng nghe, Tập đọc nhạc. độ. Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác. bị của GV và HS : Nhạc cụ quen dùng, máy nghe nhạc, loa đài, sổ ghi điểm của GV, G/án. : Vở, bút ghi, sgk, phách tre. III. Tiến trình bài dạy: : ?. | Phòng GD ĐTBắc Mê Trường PTDTBán trú THCS Giáp Trung Tuần 16 Âm nhạc 9 năm học 2011-2012 Tiết 16 ÔN TẬP Tiếp theo I. Mục tiêu 1. Kiến thức Giúp HS đọc đúng cao độ trường độ và ghép lời ca giai điệu 4 bài TĐN đã học từ đầu năm đến nay biết kết hợp đọc nhạc và gõ phách tre. 2. Kỹ năng Qua bài học rèn luyện cho HS kỹ năng nghe Tập đọc nhạc. 3. Thái độ. Hướng HS thêm yêu thích các môn học khác. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. GV Nhạc cụ quen dùng máy nghe nhạc loa đài sổ ghi điểm của GV G án. 2. HS Vở bút ghi sgk phách tre. III. Tiến trình bài dạy Em hãy lên bảng đoc thuộc lòng TĐN số 1 Cây sáo - Nhận xét Cho điểm. Trịnh Thanh Bình 57 Phòng GD ĐTBắc Mê Trường PTDTBán trú THCS Giáp Trung dung bài mới. Âm nhạc 9 năm học 2011-2012 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ2 Hướng dẫn HS ôn tập 4 bài TĐN đã học. -Yêu cầu Quản ca bắt nhịp cho HS đọc mỗi bài một lần. -Sửa sai mỗi bài TĐN cho HS -Đàn giai điệu yêu cầu hs chú ý nghe và đọc theo đàn mỗi bài một lần. -Sửa sai từng bài cho học sinh -Chia lớp thành 3 dãy đọc thi đua Bài TĐN số 3 Lá xanh -Hướng dẫn học sinh Ghi bài Hát tập thể mỗi bài TĐN một lần Sửa sai theo GV Nghe và đọc nhạc theo đàn mỗi bài một lần. Sửa sai theo GV Đọc nhạc thi đua theo dãy Nhận xét cao độ tập 4 bài TĐN đã học từ đầu năm đến nay. - TĐN số 1 Cây sáo -TĐN số 2 Nghệ sĩ với cây đàn -TĐN số 3 Lá xanh -TĐN số 4 Cánh én tuổi thơ Cả lớp đọc nhạc Từng dãy đọc nhạc Cá nhân đọc nhạc Trịnh Thanh Bình 58 Phòng GD ĐTBắc Mê Trường PTDTBán trú THCS Giáp Trung Âm nhạc 9 năm học 2011-2012 nhận xét cao độ -Hướng dẫn học sinh nhận xét cường độ âm sắc của mỗi dãy sau khi đọc xong mỗi bài TĐN Mức độ nhạc đều to khỏe . -Khích lệ học sinh xung phong đọc nhạc cá nhân. -Nhận xét sửa sai cho học sinh -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc và gõ phách tre mỗi bài một lần. -Sửa sai từng bài cho học sinh -Hướng dẫn học sinh đọc nhạc kết hợp hát lời ca kết hợp biểu diễn một vài động tác phụ họa đơn giản. -Sửa sai cho học sinh Nhận xét theo hướng dẫn của GV Xung .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.