TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Lý Tự Trọng part 9

+ Cho HS đọc gam trụ của bài TĐN. + Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc. -Tiến hành kiểm tra từng cá nhân HS +Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp, phách. + Chia nhóm và đọc nhac. + Hát lời ca. -Kiểm tra: -GV kiểm tra khoảng 6-7 HS. (Đọc nhạc và hát lời ca.) -Trình nhân. bày cá | -Tiến hành kiểm tra từng cá nhân HS Cho HS đọc gam trụ của bài TĐN. Cho HS nghe giai điệu của bài nhạc. Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp phách. Chia nhóm và đọc nhac. Hát lời ca. -Kiểm tra -GV kiểm tra khoảng 6-7 HS. Đọc nhạc và hát lời ca. -Trình bày cá nhân. 4. Hoạt động cuối Củng cố dặn dò. 4 phút -GV điều khiển. -GV dặn dò và nhận xét tiết học. -Hát lại 2 bài hát vừa ôn tập. -Dặn HS ôn lại các bài trước để ôn tập vào tiết sau. -Nhận xét tiết học. -HS thực hiện đồng thanh. -HS nghe và ghi nhớ. Giáo Án Âm Nhạc 9 Giao Án Âm Nhạc 9 Tuần 15 - Tiết 15 Ngày soạn 12 12 2007 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA. I - MỤC TIÊU - Ôn tập 2 bài hát Bóng dáng một ngôi trường và Nụ cười HS thể hiện được tình cảm khi hát - Ôn tập bài tập đọc nhạc số 1 và số2. HS thể hiện dúng tiết tấu và giai điệu của bài nhạc. - Ôn lại tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trai - côp - xki. - Kiểm tra và đánh giá một số HS. II - CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Đàn phím điện tử. 2 Học sinh - Xem lại các bài đã học từ tiết 1-tiết 6. Giáo Án Âm Nhạc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.