TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Bạch Sam part 9

-Cho HS hát đồng thanh theo đàn -Thực hiện theo nhóm. 2 lần. - Cho HS hát có lĩnh xướng như - HS nhận xét các tiết trước. -Kiểm tra từng nhóm 3 HS. -Nhận xét và ghi điểm. Nội dung 2: Ôn tập Tập đọc nhạc TĐN số 4. - GV đàn giai điệu 2 lần. - GV đàn giai điệu cho HS nghe + Cho hs đọc nhạc nhiều lần - GV hướng dẫn hs theo đàn, kết hợp gõ đệm theo tập đọc nhạc theo phách, theo nhịp. đàn. + Chia lớp thành 2 nhóm , tập. | íịìíio án Ấni nhạc líp 8 Nám hẹc 2011 - 2012 - GV chỉ định. -Cho HS hát đồng thanh theo đàn 2 lần. - Cho HS hát có lĩnh xướng như các tiết trước. -Kiểm tra từng nhóm 3 HS. -Nhận xét và ghi điểm. -Thực hiện theo nhóm. - HS nhận xét Nội dung 2 Ôn tập Tập đọc nhạc TĐN số 4. - GV đàn giai điệu cho HS nghe - GV hướng dẫn hs tập đọc nhạc theo đàn. - GV điều khiển. - GV chỉ định - GV đàn giai điệu 2 lần. Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn kết hợp gõ đệm theo phách theo nhịp. Chia lớp thành 2 nhóm tập đọc nhạc và kết hợp gõ đệm theo phách và theo nh ịp cùng lúc . Kiểm tra vài học sinh. Nhận xét và ghi điểm HS nghe . - HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. -Thực hiện theo tổ nhóm. - HS thực hiện cá nhân. Nội dung 3 Âm nhạc thường thức Một số nhạc cụ dân tộc . - GV chỉ định 1 đọc bài. - HS đọc bài trong SGK. -1 HS đọc bài. - Cho HS quan sát về các loại nhạc - GV treo từng tranh lên bảng - GV giảng giải thêm cho hs. - Cho HS xem mẫu đàn T rưng thật. cụ. GV giảng giải Các loại nhạc cụ vừa nêu đều là những nhạc cụ tiêu biểu của văn hoá Tây Nguyên. Đặc biệt văn hoá cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá th ế giới. -Cho HS xem đàn T rưng thật và nghe âm sắc của nó. - HS ghi nhớ. - HS nghe giảng - HS quan sát và nhận xét. Trưồnạ. THCS Bạch Sam 41 acpro90 Gỉáo án m nhạn líp 8 Nam học 2011 - 2012 HĐ cuối Củng cố - Dặn dò Ngày soạn 26 11 2009 Ngày dạy 3 12 2009 Tuần 15 - Tiết 15 Ôn tập học kì I I - MỤC TIÊU - Ôn tập 2 bài hát Tuổi Hồng và Hò ba lí. HS tập thể hiện bài hát ở mức độ hoàn chỉnh nhịp nhàng cùng điệu bộ hợp lí. - Ôn tập về nhạc lí Giọng song song giọng la thứ hoà thanh thứ tự các dấu thăng giáng ở hoá biểu giọng cùng tên . - Ôn tập bài tập đọc nhạc số 3 và số 4. - Kiểm tra và đánh giá một số HS. II - CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Đàn phím điện tử. 2 Học sinh - Thanh phách. - Xem lại các bài đã học từ tiết 8-13. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ôn định tổ chức kiêm tra sĩ số 8A 8B 8C 2. Kiêm tra Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS Nội

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.