TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 2

Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ ngọn. - Tên của mỗi quãng được căn cứ theo số GV minh hoạ bậc và số lượng cung giữa hai âm thanh. VD: Quãng 2 t: Mi – Pha Quãng 2T: Đồ – Rê Quãng 3t: Rê - Pha Quãng 3T: Đồ – Rê Quãng 4Đ: Đồ – Pha Quãng 4T: Đồ – Pha # ?Thực hiện một số bài tập về quãng? - GV viết lên bảng GV chỉ định + Lấy VD về các quãng: 2,3,4,5,6 ? + Cho âm gốc là nút Mi, hãy tìm âm ngọn để có. | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV minh hoạ bằng âm thanh ngọn. - Tên của mỗi quãng được căn cứ theo số bậc và số lượng cung giữa hai âm thanh. VD Quãng 2 t Mi - Pha - HS nghe - GV viết lên bảng Quãng 2T Đồ - Rê Quãng 3t Rê - Pha Quãng 3T Đồ - Rê Quãng 4Đ Đồ - Pha Quãng 4T Đồ - Pha Thực hiện một số bài tập về quãng Lấy VD về các quãng 2 3 4 5 6. - HS thực hiện - GV chỉ định - GV ghi bảng Cho âm gốc là nút Mi hãy tìm âm ngọn để có quãng 3 4 5 7 Cho âm ngọn là nút Si hãy tìm âm gốc để tạo thành quãng 4 6 8 II. Tập đọc nhạc Giọng Son trưởng - TĐN số 1 Cây sáo Giọng Son trưởng có âm chủ là Son và có - HS ghi vở - GV giới thiệu hoá biểu 1 dấu . - HS ghi công thức giọng Son trưởng. - HS theo dõi - GV y c - Hãy so sánh giọng G và giọng C hai giọng này có công thức giống nhau nhưng âm chủ - HS ghi công khác nhau cao độ khác nhau Giáo án âm nhac 9 -7 năm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV hỏi - GV đàn - GV giới thiệu - GV chỉ định - GV đàn - GV hướng dẫn sử dụng nhạc cụ và kết hợp đọc mẫu - GV điều khiển - GV đàn gam C và gam G để HS nghe và cảm nhận sự giống nhau và khác nhau giữa hai giọng. - GV đàn gam G 2 - 3 lần HS nghe và đọc cùng đàn. Tập đọc nhạc Cây sáo - Bản nhạc Cây sáo có mấy câu Hãy nhận xét về các câu nhạc có trong bài Có 4 câu và mỗi câu gồm 4 nhịp - câu 1 - 3 có hình tiết tấu giống nhau câu 2 - 4 có âm hình tiết tấu giống nhau - TĐN từng câu GV chỉ định 1 - 2 HS đọc tên nốt nhạc Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2- 3 lần cho HS nghe. GV bắt nhịp để HS tự đọc. Hướng dẫn HS đọc đúng trường độ móc đơn chấm dôi và móc kép. Đọc nhạc câu 2 3 4 tương tự như câu 1 GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS tự đọc đàn lại những câu hát sai cho HS nghe và sửa lại. - Ghép câu 1 và 2 câu 3 và 4 cho HS đọc 2 lần Đọc hoàn chỉnh cả bài. - GV đệm đàn Y c HS trình bày hoàn chỉnh thức - HS trả lời - HS nghe cảm nhận - HS đọc gam - HS theo dõi - HS nghe và nhẩm theo - - HS đọc tên nốt - HS nghe - HS thực hiện - HS nhận biết Giáo án âm nhạc 9 - năm học 2007- 2008 Trường .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.