TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THỦ LĨNH NGUYỄN HÀNG CHI VÀ VAI TRÒ CỦA ÔNG TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG DUY TÂN Ở NGHỆ TĨNH NĂM 1908"

Trên cơ sở những tư liệu mới khảo sát ở địa phương, bài báo đã bổ sung thêm phần nghiên cứu về giai đoạn cuối của phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung kỳ diễn ra trên địa bàn Thanh - Nghệ tĩnh và thủ lĩnh Nguyễn Hàng Chi - một trong những tấm gương yêu nước có ảnh hưởng quan trọng trong phong trào này ở Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ XX. | Science Technology Development Vol 10 - 2007 THỦ LĨNH NGUYỄN HÀNG CHI VÀ VAI TRÒ CỦA ÔNG TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG DUY TÂN Ở NGHỆ TĨNH NĂM 1908 Đinh Xuân Lâm Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HN TÓM TẢT Trên cơ sở những tư liệu mới khảo sát ở địa phương bài báo đã bổ sung thêm phần nghiên cứu về giai đoạn cuối của phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung kỳ diễn ra trên địa bàn Thanh - Nghệ tĩnh và thủ lĩnh Nguyễn Hàng Chi - một trong những tấm gương yêu nước có ảnh hưởng quan trọng trong phong trào này ở Nghệ Tĩnh đầu thế kỷ XX. Phong trào Chống Thuế năm 1908 ở Trung Kỳ là một sự kiện rất đáng lưu ý trong lịch sử cách mạng cận đại Việt Nam về cả hai phương diện quy mô cũng như tính chất. Phong trào này đã được nghiên cứu khá tỉ mỉ ở địa bàn trung tâm của nó là Quảng Nam. Nhưng giai đoạn cuối của phong trào đó khi lan ra tới Thanh - Nghệ Tĩnh thì còn ít người chú ý ngoài vài dòng ghi chép sơ sài của Huỳnh Thúc Kháng Phan Châu Trinh trong các tác phẩm của các cụ viết về thời kỳ này có lẽ do các cụ bị bắt trước khi phong trào bùng lên ở xứ Nghệ nên không có tư liệu nhiều chăng . Nghệ Tĩnh quê hương của Phan Bội Châu người cầm đầu khuynh hướng bạo động ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là một địa bàn chiến lược của Duy Tân hội. Trong lúc tập trung mọi cố gắng đưa người xuất dương học tập để chuẩn bị võ trang bạo động Phan Bội Châu vẫn không từ bỏ những bình thức hoạt động vốn được coi là đặc trưng của khuynh hướng cải cách. Trên đất Nghệ Tĩnh lúc đó bên cạnh các hội buôn của các sĩ phu ít nhiều thuộc phái cải cách như hội buôn Mộng Hanh của Lê Văn Huân ở chợ Trổ Đức Thọ hội buôn của Lê Đình Phương Tú Phương ở phố Xuân Tân Can Lộc . thì cũng có Triêu Dương thương quán của Ngô Đức Kế Đặng Nguyên Cẩn ở Vinh được thành lập với sự thoả thuận của Phan Bội Châu. Vì thế ở Nghệ Tĩnh bên cạnh những hoạt động chủ yếu của Duy Tân hội là chuẩn bị bạo động thì sự hỗ trợ của các hoạt động cải cách là một trong những cơ sở đánh giá Phong trào Chống Thuế ở Nghệ Tĩnh. Trong cuốn Vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.