TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu điều kiện chăn nuôi và sức sản xuất của giống lợn địa phương (Lợn Cỏ) đang nuôi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam."

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "nghiên cứu điều kiện chăn nuôi và sức sản xuất của giống lợn địa phương (lợn cỏ) đang nuôi tại các huyện miền núi tỉnh quảng nam."', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TẠP CHÍ KHOA HỌC Đại học Huế Số 64 2011 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI VÀ SỨC SẢN XUẤT CỦA GIỐNG LỢN ĐỊA PHƯƠNG LỢN CỎ ĐANG NUÔI TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM Nguyễn Đức Hưng Đại học Huế Lê Viết Vũ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam TÓM TẮT Tại các huyện miền núi Đông Giang Nam Giang Tây Giang Nam Trà My Bắc Trà My Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam đã và đang tồn tại giống lợn địa phương lợn Cỏ . Lợn Cỏ có 2 dạng màu lông Đen và Lang. Lợn Cỏ được nuôi theo phương thức quảng canh thả rông đầu tư thấp. Các tiến bộ kỹ thuật chưa được ứng dụng trong chăn nuôi lợn Cỏ. Vì vậy lợn Cỏ có tầm vóc nhỏ sinh trưởng chậm khối lượng 6 và 12 tháng tuổi đạt tương ứng 10 3 và 25 0 kg con. Lúc 18 và 24 tháng tuổi đạt 33 0 và 40 0 kg con. Trong đó lợn đực có khối lượng lớn hơn lợn cái 35 5 và 50 0 kg con so với 31 0 và 33 0 kg con . Lợn Cỏ có khả năng sinh sản thấp tuổi đẻ lứa đầu muộn 13 5 tháng số con sơ sinh và cai sữa thấp 6 1 và 3 7 con lứa thời gian bú sữa theo mẹ kéo dài 4 1 tháng . Lợn Cỏ có khả năng thích ứng và sức sống cao hơn các nhóm lợn khác trong cùng điều kiện chăn nuôi. Trong 2 nhóm lợn Cỏ thì lợn Cỏ màu lông Đen có sức sản xuất thấp hơn lợn Lang. 1. Đặt vấn đề Tại các huyện miền núi nhất là vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam giống lợn địa phương thường gọi là lợn Cỏ là giống lợn được người chăn nuôi sử dụng từ lâu đời nhưng đã và đang giảm đi nhanh chóng về số lượng và kém đi rõ rệt về chất lượng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng Hoàng Gián 1977 Nguyễn Phước Tương 1984 . Những nghiên cứu về giống lợn Cỏ hãy còn ít và gần đây mới có sự quan tâm trở lại của các nhà khoa học chăn nuôi. Tiếp theo kết quả nghiên cứu thực trạng giống lợn Cỏ đang nuôi trong nông hộ sự biến động số lượng lợn Cỏ những năm gần đây những nhân tố ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của giống lợn Cỏ tại Quảng Nam đã được công bố Nguyễn Đức Hưng Lê Viết Vũ 2010 2011 Điều kiện chăn nuôi và sức sản xuất của lợn Cỏ đang nuôi tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam là nội dung của bài báo khoa học này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.