TAILIEUCHUNG - Hình thức trình bày bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

Quy định về hình thức, nội dung báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa giúp các bạn đang làm báo cáo thực tập cuối khóa có cơ sở để trình bày bài cáo cáo của mình theo một chuẩn chung về hình thức trình bày cũng như những nội dung chính. Mời các bạn tham khảo. | LỜI NÓI ĐẦU LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT (Của nơi thực tập) Lưu ý: có chữ kí người hướng dẫn và đóng dấu mộc nơi thực thực tập (nếu có) NHẬN XÉT (Của GV hướng dẫn) MỤC LỤC Lời nói đầu: Lời cảm ơn: Nhận xét nơi thực tập Nhận xét của GV hướng dẫn PHẦN A: GIỚI HIỆU NƠI THỰC TẬP I. Lịch sử hình thành II. Sơ đồ tổ chức III. Chức năng, lĩnh vực hoạt động chính của nơi thực tập PHẦN B) NỘI DUNG THỰC TẬP I. Nội dung công việc 1 C) KẾT LUẬN I. Những kết quả đã đạt được sau quá trình thực tập II. Kiến nghị và đề xuất PHẦN A: GIỚI HIỆU NƠI THỰC TẬP I. Lịch sử hình thành ` II. Sơ đồ tổ chức III. Chức năng, lĩnh vực hoạt động chính của công ty PHẦN B) NỘI DUNG THỰC TẬP I. Nội dung công việc 1 Nhật kí công việc Tuần số 1 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 2 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 3 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 4 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 5 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 6 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 7 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN Tuần số 8 Công việc thực hiện Người hướng dẫn Mức độ hoàn thành Nhận xét của người hướng dẫn công việc Thứ Ngày Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN C) KẾT LUẬN I. Những kết quả đã đạt được sau quá trình thực tập II. Kiến nghị và đề xuất Chú ý: hình thức trình bài văn bản: a. File báo cáo phải đánh máy (Font: Times New Roman, sixe 13 b. Trình bài mạch lạc, xúc tích, ngắn gọn,( không quá 30 trang), hình vẽ rõ rang c. Quyển báo cáo phải đống thành tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.