TAILIEUCHUNG - Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vị thế và đặc trưng thi pháp của thể loại lục bát trong thơ mới 1932 - 1945"

Tuyển tập những báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh tác giả: 4. Biện Thị Quỳnh Nga, Vị thế và đặc trưng thi pháp của thể loại lục bát trong thơ mới 1932 - là một hình thức nghệ thuật dùng từ, dùng chữ trong ngôn ngữ làm chất liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới một hình thức lôgíc nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe. Từ thơ thường được. | ĐẠI HỌC VINH TẠP CHÍ KHQA HỌC TẬP XXXVI số 2B-2007 VỊ THẾ VÀ ĐẶC TRƯNG THI PHÁP CỦA THỂ LOẠI LỤC BÁT TRONG THƠ MỚỈ 1932 - 1945 BIỆN THỊ QUỲNH NGA a Tóm tắt. Thơ mới 1932 - 1945 đánh dấu b ốc đột khỏi ch a từng có trong lịch sử thơ ca dân tộc vối nó thơ Việt thực sự đ Ợc hiện đại hóa mang tính loại hình sâu sắc của thơ hiện đại. ở đây sự hiện diện của các thể loại thơ truyền thống - mà tiêu biểu nhất là thơ lục bát - cần đ Ợc đánh giá nh thế nào Và đâu là những biến đoi về thi pháp thể loại của nó . Nhằm trả lời luận giải cho vấn đề này bài viết nghiên cứu xác định vai trò vị thế và những đặc tr ng thi pháp của thể loại lục bát trong Thơ mới 1932 - 1945 từ đó để thấy đ Ợc những đóng góp khó có thể thay thế của thể loại này cho thơ Việt Nam hiện đại. 1. Vị thế của thể loại lục bát trong Thơ mới 1932 - 1945 . Thơ mới 1932 - 1945 vừa vối t cách là một phong trào vừa vối t cách là một cuộc cách tân thơ là hiện t Ợng thơ lốn nhất ỏ thời kỳ non nửa đầu thế kỉ XX 1900 - 1945 . Cho đến lúc này chúng ta có đủ cơ sỏ để khắng định Thơ mới 1932 - 1945 đánh dấu b ốc đột khỏi ch a từng có trong lịch sử thơ ca dân tộc vối nó thơ Việt thực sự đ Ợc hiện đại hóa mang tính loại hình sâu sắc của thơ hiện đại. Nh ng vấn đề là ỏ đây sự hiện diện cũng nh vai trò quan trọng của các thể loại thơ truyền thống mà tiêu biểu nhất là thơ lục bát - một thể loại dễ bị coi là bảo thủ 1 trên hành trình đi đến hiện đại của thơ ca Việt Nam cần đ Ợc đánh giá nh thế nào nó có những biến đoi gì về mặt thi pháp để thể hiện những nội dung mối của thời đại . . Tr ốc hết cần thấy bức tranh chung của thể loại Thơ mới 1932 - 1945. Xin xem bảng hệ thống thể loại Thơ mới 1932 - 1945 sau đây đ Ợc chúng tôi thống kê từ 1083 tác phẩm của 89 nhà thơ đ Ợc tuyển chọn trong cuốn Thơ mới 1932 - 1945 tác giả và tác yjham 2 Đây là công trình tập hỢp khá đầy đủ Thơ mới 1932 - 1945 - tác giả và tác phẩm do Lại Nguyên An tập hỢp và biên tập. Các cứ liệu về Thơ mới 1932 -1945 trong bài viết này căn cứ vào cuốn sách vừa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
161    53    0    26-09-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.