TAILIEUCHUNG - 24 Điều cần biết khi thiết kế website cho doanh nghiệp

Khi tự tạo cho doanh nghiệp một trang web riêng, ngoài năng lực thiết kế web của chính mình, bạn cũng nên xem qua 24 điều cần biết đã được những người đi trước đúc kết lại nhằm làm cho trang Web của mình có sức hấp dẫn, lôi cuốn người khác đến xem nhiều hơn. Thiết kế trang web Tạo một khuôn mẫu thống nhất cho trang Web và thiết kế làm sao tất cả đều có màu sắc, phông chữ, layout theo một mẫu nhất định. Nên có mục giới thiệu về mình trên trang Web (About us). Nên có mục. | J TX À Ầ 1 Aj 1 1 Ẫj 1 Ấ 1 J 24 Điêu cân biêt khi thiêt kê website cho doanh nghiệp Khi tự tạo cho doanh nghiệp một trang web riêng ngoài năng lực thiêt kê web của chính mình bạn cũng nên xem qua 24 điêu cân biêt đã được những người đi trước đúc kêt lại nhằm làm cho trang Web của mình có sức hấp dẫn lôi cuốn người khác đên xem nhiêu hơn. Thiết kế trang web Tạo một khuôn mẫu thống nhất cho trang Web và thiết kế làm sao tất cả đều có màu sắc phông chữ layout theo một mẫu nhất định. Nên có mục giới thiệu về mình trên trang Web About us . Nên có mục CopyRight ở cuối mỗi trang Web. Thiết kế làm sao cho trang Web mở dưới 10 giây nghĩa là kích thước mỗi trang nhỏ hơn 50KB bao gồm luôn cả hình ảnh . Dùng tên thông dụng cho các đề mục chính của trang như Trang chủ Home Giới thiệu About us Giúp đỡ Help Liên hệ Contact us . và tránh dùng những từ ngữ khiến người khác phải suy nghĩ hay chạy theo mốt. Nên làm một link liên kết tới các chủ đề chính trên trang Web nếu như trang Web của bạn khá dài. Nên làm đường dẫn từ trang chủ tới các trang Web thứ cấp đường dẫn này nên nằm trên trang Web thứ cấp để có thể di chuyển sang các trang và mục khác dễ dàng hơn. Ví dụ Home Section Sub-Section Page. Bố trí và sắp đặt nội dung của trang web Những nội dung quan trọng trên trang Web nên được đặt phía trên những nội dung khác ít quan trọng hơn. Sử dụng Table bảng khi thiết kế Web vì nó giúp định vị và không làm cho nội dung bị lộn xộn. Tạo độ tương phản trong trang Web. Ví dụ chữ đen trên nền trắng hay chữ trắng trên nền .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN