TAILIEUCHUNG - Phần 7A: Kế toán và Dòng tiền mặt

Nếu bạn chuẩn bị lập doanh nghiệp chắc hẳn bạn phải biết cách ghi số liệu như thế nào. Để có được kiến thức về việc này bạn cần phải tới lớp học để học cả về kế toán và phần mềm máy vi tính được dùng trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Với những kiến thức này, bạn có thể nói một cách đầy tự tin về các yêu cầu về kế toán của bạn với các nhân viên của mình, với ngân hàng và với cả nhân viên kế toán của bạn | Phần 7A Kê toán và Dòng tiên mặt Bước 1 Trang bị kiên thức Bước 2 Chon môt người làm kê toán o Các phương pháp kế toán Phương pháp kế toán dựa trên thu chi tiền mặt thực tế Phương pháp kế toán cộng dồn o Vấn đề nộp thuế Thuế thu nhập Thuế trên bảng lương o Trợ cấp o Kiểm soát nội bộ o Báo cáo nộp thuế hàng quý o Cân đối sổ kế toán o Chính sách phúc lợi cho nhân viên Bước 3 Tự làm sổ sách kế toán o Ba bản báo cáo tài chính chủ yếu Bảng cân đối kế toán Báo cáo thu nhập Kiểm soát dòng tiền mặt o Danh sách các công việc kế toán và kiểm soát dòng tiền mặt PHẦN 7 Bản kế hoạch kinh doanh PHẦN 7 Kiểm tra nhanh Bước 1 Trang bị kiến thức Nếu bạn chuẩn bị lập doanh nghiệp chắc hẳn bạn phải biết cách ghi số liệu như thế nào. Để có được kiến thức về việc này bạn cần phải tới lớp học để học cả về kế toán và phần mềm máy vi tính được dùng trong lĩnh vực kinh doanh của bạn. Với những kiến thức này bạn có thể nói một cách đầy tự tin về các yêu cầu về kế toán của bạn với các nhân viên của mình với ngân hàng và với cả nhân viên kế toán của bạn. Bạn cũng cần biết một chút về kế toán để đánh giá các đối thủ cạnh tranh của mình hoặc về cách doanh nghiệp mà bạn muốn mua hoặc bị mua. Trong khi thông tin về các công ty có thể có được từ những người môi giới chứng khoán hoặc phỏng vấn những doanh nhân nổi tiếng thì cách tốt nhất để biết về những đối thủ cạnh tranh đang thành công nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán là đọc bản báo cáo hàng năm của họ. Bạn cần biết về kế toán để rút ra được những điều hay từ đây. Các khóa học về kế toán tại các trường tại địa phương có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của bạn về vấn đề này. Bước 2 Chọn một người làm kế toán Bạn phải tham khảo tư vấn của một người làm kế tóan trước khi bạn khởi nghiệp. Đó có thể là một người có chứng chỉ CPA hành nghề độc lập hoặc một công ty kế toán kiểm tóan lớn cung cấp dịch vụ chuyên môn trên nhiều lĩnh vực và chi phí ở đây có thể cao hơn . Một mô hình nữa khi sử dụng kế toán là một người là kế toán thuế EA . Người .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN