TAILIEUCHUNG - Quản trị nguồn nhân lực thời khủng hoảng (Phần 2)

Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn. Tuyển chọn nhân viên Như vậy, công việc kinh doanh đang thay đổi. Nó ít giống với khu vườn phì nhiêu mà bạn cần phải chăm sóc, chọn giống, tưới, bón phân và chống sâu bệnh. Nó giống hơn với ngã tư đường ồn ào, có các dòng khác nhau đang di chuyển qua. Dòng hàng hóa, thông tin, tài chính, khách hàng. Nguồn nhân lực trong ý tưởng này cũng là một dòng - dòng nhân lực đang chảy qua các công ty. Việc quản lý các dòng loại này là công việc. | Quản trị nguồn nhân lực thời khủng hoảng Phần 2 Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết hơn. Tuyển chọn nhân viên Như vậy công việc kinh doanh đang thay đổi. Nó ít giống với khu vườn phì nhiêu mà bạn cần phải chăm sóc chọn giống tưới bón phân và chống sâu bệnh. Nó giống hơn với ngã tư đường ồn ào có các dòng khác nhau đang di chuyển qua. Dòng hàng hóa thông tin tài chính khách hàng. Nguồn nhân lực trong ý tưởng này cũng là một dòng - dòng nhân lực đang chảy qua các công ty. Việc quản lý các dòng loại này là công việc kinh doanh trong thời hiện đại. Nhà quản trị - không phải là người làm vườn mà là Giám đốc ngã tư . Sự nhận thức như thế trong lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi phải có công cụ mới. Chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ quản trị dòng FM- Flow Management . Theo quan điểm FM nhân viên sẽ đến và đi không phụ thuộc vào các động thái tạo ra lòng trung thành của chúng ta. Dòng nhân lực chạy qua công ty truyền cho nó một năng lượng để vận động. Và như thế việc quản lý dòng nhân lực đối với nhà quản trị trở nên hoàn toàn tự nhiên giống như là hơi thở vậy. Nhưng không dễ dàng để có kỹ năng này như mong đợi. Nên nhớ rằng sau khi cuốn sách Funky Business Talent Makes Capital Dance tạm dịch Kinh doanh thời hiện đại Nhân tài khiến nguồn vốn nhảy múa tác giả Jonas Ridderstrale Kjell Nordstrom Kjell Nordstrom - ND được phát hành ra công chúng có vẻ như giờ đây mọi thứ đều thay đổi liên tục. Thật vậy tất cả thách thức của thiên niên kỷ mới đã được dự đoán sự phá bỏ các rào cản lạc hậu trong kinh doanh sự định vị về hình thức phát triển của đường công danh và những gì nữa Không có một phép lạ nào hết. Bởi vì loại hình quản lý mới dựa trên một hệ biến hóa hoàn toàn khác của tư duy và đòi hỏi một loại công cụ mới. Dưới đây sẽ trình bày một vài công cụ FM được coi là hiệu quả nhất. Những công cụ quản lý dòng nhân lực Tính chu kỳ của việc lập kế hoạch. Cơ sở quy hoạch nhân sự trong quản trị dòng nhân lực - đó là chu kỳ làm việc. Bạn mời một nhân viên cho một dự án cụ thể. Giả sử người này là .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT