TAILIEUCHUNG - Tự học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - part 9

Flash CS4 - Bài 9: Tìm hiểu về Oval Tool TTO - Phần lý thuyết bổ sung cho bài thực hành bài 9 | Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - Bài 9 Tìm hiểu về Oval Tool TTO - Phần lý thuyết bổ sung cho bài thực hành bài 9. Tìm hiểu về Oval Tool Để chọn Oval Tool bạn bấm vào biểu tượng Rectangle Tool trên thanh công cụ và giữ chuột vài giây cho menu phụ hiện ra. Bấm chọn Oval Tool Sau khi chọn Oval Tool chuột sẽ chuyển sang hình dấu . Để vẽ bạn bấm chuột vào vị trí đầu kéo chuột đến vị trí cuối và nhả chuột ra để thu được một hình oval. Nếu bạn giữ phím Shift trong khi vẽ bạn sẽ thu được một hình tròn. Bạn cũng có thể vẽ hình vành khăn hoặc vẽ một phần của hình tròn hoặc hình vành khăn bằng bằng cách điều chỉnh các thông số trên Property Inspector. Property Inspector sẽ tự động cập nhật để cung cấp các thông tin liên quan đến Oval Tool như sau Ngay dưới Property Inspector là biểu tượng một hình oval kèm dòng chữ cho biết bạn đang chọn Oval Tool Hoc Adobe Flash CS4 co ban V FILL AND STROKE Ngay dtfdi phan Fill and Stroke là phan chon màu cho vi ên Stroke-bên trái và ruôt Fill-bên phai . Ban chon màu t bang màu khi bam vào ô màu den ke bên cây bút chi de thiet lâp màu cho vi ên hoac ô màu xanh bên phai ke bên thùng ntfdc son de thiet lâp màu cho ruôt cùa hinh oval Stroke LF I1 00 1 Ke den là chon dô ldn cùa dtfdng vi ên. Ban có the nam kéo thanh trtfpt nam ngay bên phai chd Stroke hoac gô so Wc tiep vào ô bên phai. Khi ban kéo thanh tr ot ô bên phai se câp nhât giá tri tùy theo vi tri thanh Wot. Style Solid_ ld 0 Phan tiep theo là chon kieu dáng cho d àng vi ên. Neu ban bam vào hinh tam giác den ke bên cây bút chi ban có the chon môt trong các kieu d àng vi ên sau dây Học Adobe Flash CS4 cơ bản Nếu bạn bấm vào cây bút chì bạn có thể tùy biến thêm các thông số phụ cho đường viền trong hộp thoại sau đây Bạn có thể thử nghiệm để tìm cho mình một kiểu dáng đường viền ưng ý. Tuy nhiên cần lưu ý một điều là kiểu dáng phức tạp sẽ làm tăng kích thước cuối cùng của tác phẩm. Scale ị Normal 1 Hinting Hình rõ nét khi có chon Hinting w Hình nhòe khi không chọn Hinting Phần Scale