TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 316

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 316', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - B2 Attract file bằng cách Vào Start menu -- Run Điền vào ô Open đường dẫn -a -a Nó sẽ extract vào c program files Intel - B3 Vào Device Manager -- IDE ATA ATAPI controllers -- Intel R .Serial ATA Storage Controller -- Update driver -- chọn HqrdwKF IVIwrd H Hwrdw r lipdrtin iVIz-rtrd L_. krilvbail ttava n haia IxÍKũ UK Im Dhwk brtw Alfi a t rad k-df ttflïh IÍMÍ patii nd tnavAỂa rackfe lha bad ÌHI tand h4ba ridahd LhMilIbc Ef xi k ha da-Aoa drM Im aid M nỈMi ÌM1 nJ guHiriaa till ÎM- dm ywdmtfrvfl bttteteti raHh la yw I -a- 1 LK 1 1 I c i I Browse tới thư mục C Program Files Intel Intel Matrix Storage Manager Driver -- Bấm OK Chọn Driver thích hợp vói máy bạn và Install nó Restart máy - B4 Vào lại Bios thiết lập IDE Configuration ở dạng Quote Configure SATA As AHCI - B5 Vào lại Win. Install file 1 cách bình thường. Restart lại máy. Xong Và đây là kết quả Hướng dẫn OC cho newbies - CPU A64 Socket 754 939 Hi everybody meine Damen und Herren Hôm nay tôi mạn fép post lại bài Hướng dẫn cơ bản về Overclocking cho AMD 64 socket 754 và 939 cũng như 940 nói chung Bài viêt này dựa trên post cũ đã bị mât và edit update thêm với những người .