TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 8

Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 8: Rectangle Tool, tọa độ và kích thước TTO - Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về tọa độ và kích thước cũng như làm quen với công cụ Rectangle Tool. | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 8 Rectangle Tool tọa độ và kích thước TTO - Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu về tọa độ và kích thước cũng như làm quen với công cụ Rectangle Tool. Tọa độ và kích thước Để định vị chính xác một đối tượng bất kỳ trên Stage bạn cần thiết lập tọa độ cho đối tượng thông qua giá trị X và Y của đối tượng. Để thiết lập kích thước cho đối tượng bạn điều chỉnh thông số W và H của đối tượng đó W viết tắt chữ width chiều rộng H viết tắt chữ height chiều cao . Hệ thống trục tọa độ của Flash được xác định như sau Trục X trùng với đường thẳng nằm ngang Trục Y trùng với đường thẳng đứng. Gốc tọa độ X 0 Y 0 trùng với góc trên bên trái. Càng về bên phải gốc tọa độ X sẽ có giá trị dương và giá trị này lớn dần khi đối tượng di chuyển sang phải. Càng xuống dưới gốc tọa độ Y sẽ có giá trị dương và giá trị này lớn dần khi đối tượng di chuyển xuống dưới. Nếu đối tượng không phải là symbol góc trên bên trái của đối tượng sẽ được dùng để định vị đối tượng trên Stage. Tọa độ X Y của đối tượng so với gốc tọa độ được tính theo điểm này. Học Adobe Flash CS4 căn bản Nếu đối tượng là symbol Registration Point sẽ được dùng để định vị đối tượng trên Stage. Tọa độ X Y của đối tượng so với gốc tọa độ được tính theo điểm Registration Point này. Trong hình minh họa dưới đây Registration Point chính là điểm có dấu . Bạn thiết lập Registration Point bằng cách bấm chuột vào một trong 9 ô vuông bên phải dòng chữ Registration trong hộp thoại Convert to Symbol. Hoc Adobe Flash CS4 can ban De thay doi giá tri X Y W H ban bam chuôt vào các ô bên canh các chd X Y W H trên Property Inspector ke den ban gô giá tri mói vào và bam phím Enter. Ban cûng có the thay doi các giá tri nói trên bang cách kéo chuôt nho sau Rê chuôt vào ô có giá tri ban muon thay doi khi nhin thay chuôt bien thành bàn tay có mûi tên hai chi êu trên ngón tro xuat hiên kéo chuôt sang phai hoac sang trái và nhin thay ket qua câp nhât ngay trên Stage. Neu muon gid nguyên tí lê kích thoóc W và H ban bam .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    0    28-01-2021