TAILIEUCHUNG - BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢNG CÁO

Bảng mẫu đánh giá chất lượng quảng cáo | BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢNG CÁO Tiêu chuẩn đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá 1 đ 2 đ 3 đ 4 đ 5 đ 1. Tính hấp dẫn của tên tựa đề lời quảng cáo 2. Nét đặc trưng của công việc 3. Nét đặc trưng của tiêu chuẩn công việc 4. Ích lợi khi làm việc cho doanh nghiệp 5. Xác định rõ những ứng viên thuộc đối tượng tuyển 6. Tính rõ ràng và tính sáng tạo của bài báo 7. Tín trung thực không hoa mỹ khuy ếch đại 8. Sử dụng tiện ích quảng cáo có hiệu quả trình bày đẹp hấp dẫn 9. Nơi đăng quảng cáo phù hợp Tổng hợp điểm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG